Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija, nuo spalio 5d.


Ronkytė Brigita
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45  
 
 
IV matematika A 5 srautas
318
Giedrius Žemaitis
IV anglų kalba 6 srautas
Asta Jonauskienė
304
IV lietuvių kalba A 4 srautas
Giedrė Poškienė
316
IV anglų kalba 6 srautas
Asta Jonauskienė
304
08:55-09:40 IV lietuvių kalba A 4 srautas
Giedrė Poškienė
316
 
 
 
 
 
 
IV lietuvių kalba A 4 srautas
Giedrė Poškienė
316
IVa klasės valandėlė
Gražina Pupšienė
305
09:50-10:35  
 
 
IV informatika B
Regina Šukienė
312
IV kūno kultūra
Tomas Papievis
(09:50-10:35) Sporto salė
 
 
 
IV matematika A 5 srautas
319
Giedrius Žemaitis
11:05-11:50 IV anglų kalba 6 srautas
Asta Jonauskienė
304
IV kūno kultūra
Tomas Papievis
(11:05-11:50) Sporto salė
IV lietuvių kalba A 4 srautas
Giedrė Poškienė
316
IV biologija B
Jolita Višinskienė
220
IV matematika A 5 srautas
319
Giedrius Žemaitis
12:10-12:55 IV matematika A 5 srautas
305
Giedrius Žemaitis
IV lietuvių kalba A 4 srautas
Giedrė Poškienė
316
IV matematika A 5 srautas
301
Giedrius Žemaitis
IV anglų kalba 6 srautas
Asta Jonauskienė
304
IV lietuvių kalba A 4 srautas
Giedrė Poškienė
316
13:15-14:00 IV biologija B
Jolita Višinskienė
220
IV geografija B
Jurga Venckauskienė
306
IV etika
Ilma Agajan
(13:15-14:00) 308
IV matematika A 5 srautas
Giedrius Žemaitis
(13:15-14:00) 318
 
 
 
14:10-14:55 IV geografija B
Jurga Venckauskienė
306
 
 
 
IV matematikos modulis
319
Giedrius Žemaitis
IV braižyba
Gintautas Našlėnas
(14:10-14:55) 317
 
 
 
15:05-15:50 IV turizmas ir mityba B
Rita Batečko
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III taikomasis menas, amatai ir dizainas
Rita Batečko
110
   
 
 
 
 
 
III taikomasis menas, amatai ir dizainas
110
Rita Batečko
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2020.10.02 12:02

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai