Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija, nuo spalio 5d.


Majauskaitė Karolina
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IV matematika B
303
Aldona Matulaitienė
 
 
 
IV anglų kalba 4 srautas
Edita Girgždienė
307
IV lietuvių kalba modulis samprotavimo įgūdžiams gilinti
Nerija Valinčienė
(08:00-08:45) 301
IV psichologija
Rūta Lukošienė
(08:00-08:45) 305
08:55-09:40 IV lietuvių kalba A 1 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
IV lietuvių kalba A 1 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
IV lietuvių kalba A 1 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
IV verslas ir vadyba B
Nijolė Ruginienė
309a
IVa klasės valandėlė
Gražina Pupšienė
305
09:50-10:35 IV etika
319
Ilma Agajan
IV anglų kalba 4 srautas
Edita Girgždienė
307
IV lietuvių kalba A 1 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
IV biologija A
Raimonda Kundrotienė
212
IV dailė B
Joana Lukienė
318
11:05-11:50  
 
 
IV biologija A
Raimonda Kundrotienė
212
III aerobika
Anželina Papievienė
Aktų salė
 
 
 
IV istorija B
Gražina Pupšienė
305
12:10-12:55  
 
 
IV lietuvių kalba A 1 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
IV istorija B
Gražina Pupšienė
305
IV anglų kalba 4 srautas
Edita Girgždienė
307
IV lietuvių kalba A 1 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
13:15-14:00 IV anglų kalba 4 srautas
Edita Girgždienė
307
IV matematika B
Aldona Matulaitienė
(13:15-14:00) 316
IV biologija A
Raimonda Kundrotienė
212
IV matematika B
Aldona Matulaitienė
(13:15-14:00) 306
 
 
 
14:10-14:55 IV verslas ir vadyba A
Nijolė Ruginienė
309a
IV aerobika
Anželina Papievienė
Aktų salė
 
 
 
 
 
 
IV teisė
Rosita Jankauskaitė
(14:10-14:55) 302
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2020.10.02 12:02

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai