Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija, nuo spalio 5d.


Bliujūtė Ugnė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IV psichologija
Rūta Lukošienė
(08:00-08:45) 313
IV matematika A 4 srautas
Rūta Laučienė
(08:00-08:45) 303
 
 
 
IV biologija A
Raimonda Kundrotienė
212
IV verslas ir vadyba A
Nijolė Ruginienė
309a
08:55-09:40 IV anglų kalba 1 srautas
313
Giedra Aliulienė
IV anglų kalba 1 srautas
313
Giedra Aliulienė
IV anglų kalba 1 srautas
Giedra Aliulienė
(08:55-09:40) 318
IV anglų kalba 1 srautas
313
Giedra Aliulienė
IVa klasės valandėlė
Gražina Pupšienė
305
09:50-10:35 IV lietuvių kalba A 2 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
IV lietuvių kalba A 2 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
IV istorija B
Gražina Pupšienė
305
IV lietuvių kalba A 2 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
IV matematika A 4 srautas
301
Rūta Laučienė
11:05-11:50  
 
 
IV lietuvių kalba A 2 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
 
 
 
IV matematika A 4 srautas
301
Rūta Laučienė
12:10-12:55 IV matematika A 4 srautas
318
Rūta Laučienė
IV etika
306
Ilma Agajan
IV matematika A 4 srautas
306
Rūta Laučienė
 
 
 
IV istorija B
Gražina Pupšienė
305
13:15-14:00 IV verslas ir vadyba B
Nijolė Ruginienė
309a
 
 
 
IV lietuvių kalba A 2 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
IV matematika A 4 srautas
Rūta Laučienė
(13:15-14:00) 305
IV lietuvių kalba A 2 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
14:10-14:55 IV biologija A
Raimonda Kundrotienė
212
 
 
 
IV biologija A
Raimonda Kundrotienė
212
 
 
 
IV sportiniai šokiai
Anželina Papievienė
Aktų salė
15:05-15:50  
 
 
 
 
 
IV matematikos modulis
319
Aldona Matulaitienė
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2020.10.02 12:02

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai