Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija, nuo spalio 5d.


1g klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 Ig kūno kultūra
Virgis Čekanauskas
(08:00-08:45) Sporto salė
Ia lietuvių kalba
1a klasė 1b klasė 1d klasė
Nerija Valinčienė Vidas Vaitkus Zofija Vaitkuvienė
Dalia Žurkauskienė
105 109
Ig istorija
Vida Mockuvienė
(08:00-08:45) 109
Ia matematika
1a klasė 1b klasė 1d klasė
Darius Agintas Dalia Bendikienė Aldona Matulaitienė
Giedrius Žemaitis
105 109
Ig anglų kalba
120 109
Edita Girgždienė Laima Rimkienė
08:55-09:40 Ig dailė
Rita Batečko
(08:55-09:40) 109
Ig chemija
207
Asta Vaišnoraitė
Ia matematika
1a klasė 1b klasė 1d klasė
Darius Agintas Dalia Bendikienė Aldona Matulaitienė
Giedrius Žemaitis
109 105
Ig chemija
207
Asta Vaišnoraitė
Ig SEU Raktai į sėkmę
109
Rita Batečko
09:50-10:35 Ig geografija
Birutė Gudauskienė
(09:50-10:35) 109
Ig technologijos
Rita Batečko Evaldas Venckauskas
110 113
Ig fizika
Rimantas Raudys
311
Ig muzika
Jūratė Surblienė
114
Ig geografija
Birutė Gudauskienė
(09:50-10:35) 109
11:05-11:50 Ig informacinės technologijos
Regina Šukienė Darius Agintas
312 313
Ia matematika
1a klasė 1b klasė 1d klasė
Darius Agintas Dalia Bendikienė Aldona Matulaitienė
Giedrius Žemaitis
109 105
Ia lietuvių kalba
1a klasė 1b klasė 1d klasė
Nerija Valinčienė Vidas Vaitkus Zofija Vaitkuvienė
Dalia Žurkauskienė
105 109
Ig rusų/vokiečių
Lidija Vaitkienė Laima Sukurienė
115
Ig istorija
Vida Mockuvienė
(11:05-11:50) 109
12:10-12:55 Ia lietuvių kalba
1a klasė 1b klasė 1d klasė
Nerija Valinčienė Vidas Vaitkus Zofija Vaitkuvienė
Dalia Žurkauskienė
105 109
Ig biologija
Jolita Višinskienė
220
Ia lietuvių kalba
1a klasė 1b klasė 1d klasė
Nerija Valinčienė Vidas Vaitkus Zofija Vaitkuvienė
Dalia Žurkauskienė
105 109
Ig etika
Ilma Agajan
(12:10-12:55) 109
Ig biologija
Jolita Višinskienė
220
13:15-14:00 Ia matematika
1a klasė 1b klasė 1d klasė
Darius Agintas Dalia Bendikienė Aldona Matulaitienė
109 105 122
Ig anglų kalba
120 109
Edita Girgždienė Laima Rimkienė
Ig pilietiškumo pagrindai
Gražina Pupšienė
(13:15-14:00) 109
Ig kūno kultūra
Virgis Čekanauskas
(13:15-14:00) 109
Ig fizika
Rimantas Raudys
311
14:10-14:55 Ig anglų kalba
108 109
Edita Girgždienė Laima Rimkienė
 
 
 
 
 
 
Ia lietuvių kalba
1a klasė 1b klasė 1d klasė
Nerija Valinčienė Vidas Vaitkus Zofija Vaitkuvienė
Dalia Žurkauskienė
105 109
Ig rusų/vokiečių
Laima Sukurienė Lidija Vaitkienė
115
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2020.10.02 12:02

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai