1b klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 Ib biologija
 
 
Ia lietuvių kalba
     
       
   
Ib dailė
 
 
Ia matematika
     
       
   
Ib rusų/vokiečių kalba
 
   
 
08:55-09:40 Ib anglų kalba
   
   
Ib muzika
 
 
Ia matematika
     
       
   
Ib kūno kultūra
 
 
Ib SEU Raktai į sėkmę
 
 
09:50-10:35 Ib fizika
 
 
Ib chemija
 
 
Ib anglų kalba
   
   
Ib istorija
 
 
Ib geografija
 
 
11:05-11:50 Ib istorija
 
 
Ia matematika
     
       
   
Ia lietuvių kalba
     
       
   
Ib biologija
 
 
Ib technologijos
   
   
12:10-12:55 Ia lietuvių kalba
     
       
   
Ib geografija
 
 
Ia lietuvių kalba
     
       
   
Ib chemija
 
 
Ib anglų kalba
 
 
 
 
13:15-14:00 Ia matematika
     
     
     
Ib fizika
 
 
Ib kūno kultūra
 
 
Ib etika
 
 
Ib pilietiškumo pagrindai
 
 
14:10-14:55 Ib rusų/vokiečių kalba
 
   
 
Ic tikyba
 
   
   
 
 
 
Ia lietuvių kalba
     
       
   
Ib informacinės technologijos
   
   
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2020.10.18 20:09

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai