APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai
Tvarkaraščiai2020.10.18
2020_2021_1_pusmetis_09_01.mfw (Mimosa Version 3.40) 20:09

3-ist-mv-111 — III istorija A — 1 h
22d09 — Katkutė Evelina
22g08 — Gedvilaitė Roberta
22g26 — Skiotytė Julija
22e19 — Remeikaitė Eglė
ist-MoV — Vida Mockuvienė
K302-ist — 302
22a05 — Jankauskas Rokas
22a16 — Petrikaitė Evelina
22c04 — Barbšys Aretas
22d06 — Jonikaitė Ema
22d07 — Juciūtė Skirmantė
22e01 — Abromaitis Domas
22g22 — Rekašiūtė Emilė
22g24 — Šiaulytė Saulena
22a03 — Čepas Ervinas
Ant 13:15-14:00
[C] Mimosa Software Oy
www.mimosasoftware.com