Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija 2018-2019 m.m. 1 pusmetis nuo spalio 2d.


2f klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IIf istorija
Ingrida Jančauskienė
203
 
 
 
IIf anglų kalba
Giedra Aliulienė Asta Jonauskienė
304 201
 
IIf kūno kultūra
Tomas Papievis
(08:00-08:45) Sporto salė
 
 
 
IIf chemija
Asta Vaišnoraitė
207
 
 
 
IIf fizika
Romanas Rimkevičius
213
 
 
 
08:55-09:40 IIf geografija
Birutė Gudauskienė
303
 
 
 
IIf chemija
Asta Vaišnoraitė
207
 
 
 
IIf rusų kalba
Lidija Vaitkienė Aldona Veikšienė
108 115
 
IIf lietuvių kalba
Giedrė Poškienė
316
 
 
 
IIf klasės valandėlė
Verutė Nekrevičiūtė
121
 
 
 
09:50-10:35 IIf dailė
Rita Batečko
317
 
 
 
IIf kūno kultūra
Tomas Papievis
(09:50-10:35) Sporto salė
 
 
 
IIf istorija
Ingrida Jančauskienė
203
 
 
 
IIf informacinės technologijos
Regina Šukienė Neringa Pilipauskienė
312 313
 
IIf lietuvių kalba
Giedrė Poškienė
316
 
 
 
11:00-11:45 IIf ekonomika
Birutė Gudauskienė
(11:00-11:45) 303
 
 
 
IIf rusų kalba
Lidija Vaitkienė Aldona Veikšienė
108 115
 
IIf žmogaus sauga
Evaldas Venckauskas
113
 
 
 
IIf technolgijos
Sigita Šmitienė Gintautas Našlėnas
110
 
 
IIf lietuvių kalba
Giedrė Poškienė
316
 
 
 
12:10-12:55 IIf pilietiškumo pagrindai
Ingrida Jančauskienė
203
 
 
 
IIf lietuvių kalba
Giedrė Poškienė
316
 
 
 
IIf anglų kalba
201
Giedra Aliulienė Asta Jonauskienė
304
 
IIf fizika
Romanas Rimkevičius
213
 
 
 
IIf muzika
Jūratė Surblienė
114
 
 
 
13:05-13:50 IIf etika/tikyba
319
Gitana Motiejaitienė
 
 
 
IIf matematika
Verutė Nekrevičiūtė
121
 
 
 
IIf matematika
Verutė Nekrevičiūtė
121
 
 
 
IIf anglų kalba
Giedra Aliulienė Asta Jonauskienė
304 201
 
IIf matematika
Verutė Nekrevičiūtė
121
 
 
 
14:00-14:45 IIf matematika
Verutė Nekrevičiūtė
121
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IIf lietuvių kalba
Giedrė Poškienė
316
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IIf biologija
Jolita Višinskienė
220
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2018.10.02 05:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai