Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija 2018-2019 m.m. 1 pusmetis nuo spalio 2d.


2b klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IIb fizika
Rimantas Raudys
311
 
 
 
IIb chemija
Aldona Vilkaitienė
211
 
 
 
IIb anglų kalba
Aldona Jomantienė Asta Jonauskienė
304 315a
 
IIb lietuvių kalba
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
IIb kūno kultūra
Tomas Papievis
(08:00-08:45) Sporto salė
 
 
 
08:55-09:40 IIb anglų kalba
Aldona Jomantienė Asta Jonauskienė
304 315a
 
IIb muzika
Jūratė Surblienė
114
 
 
 
IIb matematika
Regina Gutauskienė
(08:55-09:40) 207
 
 
 
IIb žmogaus sauga
113
Evaldas Venckauskas
 
 
 
IIb klasės valandėlė
Gražina Pupšienė
305
 
 
 
09:50-10:35 IIb geografija
306
Jurga Venckauskienė
 
 
 
IIb ekonomika
Birutė Gudauskienė
(09:50-10:35) 220
 
 
 
IIb kūno kultūra
Tomas Papievis
(09:50-10:35) Sporto salė
 
 
 
IIb istorija
Gražina Pupšienė
305
 
 
 
IIb anglų kalba
Aldona Jomantienė Asta Jonauskienė
304 315a
 
11:00-11:45 IIb matematika
Regina Gutauskienė
(11:00-11:45) 104
 
 
 
IIb lietuvių kalba
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
IIb dailė
Rita Batečko
317
 
 
 
IIb chemija
Aldona Vilkaitienė
211
 
 
 
IIb istorija
Gražina Pupšienė
305
 
 
 
12:10-12:55 IIb pilietiškumo pagrindai
Gražina Pupšienė
305
 
 
 
IIb matematika
Regina Gutauskienė
(12:10-12:55) 104
 
 
 
IIb fizika
Rimantas Raudys
311
 
 
 
IIb matematika
Regina Gutauskienė
(12:10-12:55) 104
 
 
 
IIb biologija
Raimonda Mankevičienė
212
 
 
 
13:05-13:50 IIb lietuvių kalba
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
IIb informacinės technologijos
Regina Šukienė Neringa Pilipauskienė
312 313
 
IIb lietuvių kalba
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
IIb technologijos
Sigita Šmitienė Evaldas Venckauskas
110 113
 
IIb rusų kalba
Audronė Petrauskaitė Aldona Veikšienė
108 209a
 
14:00-14:45 IIb rusų kalba
Audronė Petrauskaitė Aldona Veikšienė
108 209a
 
 
 
 
 
 
 
IIb lietuvių kalba
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IIb etika
Ilma Agajan
106
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2018.10.02 05:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai