Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija 2018-2019 m.m. 1 pusmetis nuo spalio 2d.


Greivytė Erika
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 III anglų kalba 10 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
 
 
 
III matematika A 1 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
III istorija A
Gražina Pupšienė
305
 
 
 
III biologija A
Raimonda Mankevičienė
212
 
 
 
III matematika A 1 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
08:55-09:40 III matematika A 1 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
III istorija A
Gražina Pupšienė
305
 
 
 
III lietuvių kalba A 6 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
III matematika A 1 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
IIIf klasės valandėlė
Ingrida Jančauskienė
203
 
 
 
09:50-10:35 III lietuvių kalba A 6 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
III chemija A
Asta Vaišnoraitė
207
 
 
 
III anglų kalba 10 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
 
 
 
III lietuvių kalba A 6 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
III lietuvių kalba A 6 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
11:00-11:45 III lietuvių kalba A 6 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
III verslas ir vadyba B
Nijolė Ruginienė
309a
 
 
 
III lietuvių kalba A 6 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III etika
Ilma Agajan
106
 
 
 
12:10-12:55 III biologija A
Raimonda Mankevičienė
212
 
 
 
III anglų kalba 10 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
 
 
 
III matematika A 1 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
III anglų kalba 10 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:05-13:50 III chemija A
Asta Vaišnoraitė
207
 
 
 
III psichologija
Rūta Lukošienė
(13:05-13:50) 104
 
 
 
III matematika A 1 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
III istorija A
Gražina Pupšienė
305
 
 
 
III istorija A
Gražina Pupšienė
305
 
 
 
14:00-14:45 III teisė
Rosita Jankauskaitė
(14:00-14:45) 122
 
 
 
III biologija A
Raimonda Mankevičienė
212
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III chemija A
Asta Vaišnoraitė
207
 
 
 
III sportiniai šokiai
Andželina Papievienė
Aktų salė
 
 
 
14:55-15:40 III verslas ir vadyba A
Nijolė Ruginienė
309a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2018.10.02 05:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai