Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija 2018-2019 m.m. 1 pusmetis nuo spalio 2d.


Gečaitė Agnė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45  
 
 
 
 
 
III matematika A 1 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III matematika A 1 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
08:55-09:40 III matematika A 1 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
III programavimas A
Regina Šukienė
312
 
 
 
III lietuvių kalba A 6 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
III matematika A 1 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
IIIe klasės valandėlė
Aldona Matulaitienė
109
 
 
 
09:50-10:35 III lietuvių kalba A 6 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
III chemija A
Asta Vaišnoraitė
207
 
 
 
III anglų kalba 3 srautas
Asta Jonauskienė
304
 
 
 
III lietuvių kalba A 6 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
III lietuvių kalba A 6 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
11:00-11:45 III lietuvių kalba A 6 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III lietuvių kalba A 6 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III etika
Ilma Agajan
106
 
 
 
12:10-12:55 III anglų kalba 3 srautas
Asta Jonauskienė
304
 
 
 
III anglų kalba 3 srautas
Asta Jonauskienė
304
 
 
 
III matematika A 1 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
III anglų kalba 3 srautas
Asta Jonauskienė
304
 
 
 
III programavimas A
Regina Šukienė
312
 
 
 
13:05-13:50 III chemija A
Asta Vaišnoraitė
207
 
 
 
III geografija A
Jurga Venckauskienė
306
 
 
 
III matematika A 1 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III kūno kultūra
Virgis Čekanauskas
(13:05-13:50) Sporto salė
 
 
 
14:00-14:45 III kūno kultūra
Virgis Čekanauskas
(14:00-14:45) Sporto salė
 
 
 
III dailė B
Rita Batečko
317
 
 
 
III geografija A
Jurga Venckauskienė
306
 
 
 
III chemija A
Asta Vaišnoraitė
207
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:55-15:40 III geografija A
Jurga Venckauskienė
306
 
 
 
III programavimo pagrindai A
Regina Šukienė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2018.10.02 05:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai