Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija 2018-2019 m.m. 1 pusmetis nuo spalio 2d.


Vanagaitė Greta
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV anglų kalba 1 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
 
 
 
IV matematika A 1 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
IV lietuvių kalba 8 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
08:55-09:40  
 
 
 
 
 
IV lietuvių kalba 8 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
IV istorija B
Danutė Mockienė
(08:55-09:40) 104
 
 
 
IV lietuvių kalba 8 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
IVg klasės valandėlė
Alina Kalinauskienė
304a
 
 
 
09:50-10:35 IV matematika A 1 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
IV lietuvių kalba 8 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
IV matematika A 1 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
IV anglų kalba 1 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-11:45 IV matematika A 1 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
IV anglų kalba 1 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
 
 
 
IV dailė B
Joana Lukienė
318
 
 
 
IV istorija B
Danutė Mockienė
104
 
 
 
IV matematika A 1 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
12:10-12:55 IV lietuvių kalba 8 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
IV dailė B
Joana Lukienė
318
 
 
 
IV lietuvių kalba 8 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
IV biologija A
Jolita Višinskienė
220
 
 
 
IV anglų kalba 1 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
 
 
 
13:05-13:50 IV biologija A
Jolita Višinskienė
220
 
 
 
IV matematika A 1 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
IV biologija A
Jolita Višinskienė
220
 
 
 
IV etika
Ilma Agajan
106
 
 
 
IV aerobika
Andželina Papievienė
Aktų salė
 
 
 
14:00-14:45 IV lietuvių kalbos modulis turintiems spragų
Jūratė Buivydienė
218
 
 
 
IV anglų kalba modulis
Alina Kalinauskienė
304a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV psichologija
Rūta Lukošienė
(14:00-14:45) 108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2018.10.02 05:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai