Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija 2018-2019 m.m. 1 pusmetis nuo spalio 2d.


Jurkutė Vilija
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IV biologija A
Jolita Višinskienė
220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV matematika A 1 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
IV anglų kalba 12 srautas
Giedra Aliulienė
201
 
 
 
08:55-09:40 IV istorija A
Vida Mockuvienė
302
 
 
 
IV verslas ir vadyba B
Nijolė Ruginienė
309a
 
 
 
IV anglų kalba 12 srautas
Giedra Aliulienė
201
 
 
 
IV istorija A
Vida Mockuvienė
302
 
 
 
IVg klasės valandėlė
Alina Kalinauskienė
304a
 
 
 
09:50-10:35 IV matematika A 1 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
IV lietuvių kalba A 3 srautas
Giedrė Poškienė
316
 
 
 
IV matematika A 1 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
IV anglų kalba 12 srautas
Giedra Aliulienė
201
 
 
 
IV verslas ir vadyba B
Nijolė Ruginienė
309a
 
 
 
11:00-11:45 IV matematika A 1 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
IV lietuvių kalba A 3 srautas
Giedrė Poškienė
316
 
 
 
IV etika
Ilma Agajan
106
 
 
 
IV lietuvių kalba A 3 srautas
Giedrė Poškienė
316
 
 
 
IV matematika A 1 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
12:10-12:55 IV lietuvių kalba A 3 srautas
Giedrė Poškienė
316
 
 
 
IV istorija A
Vida Mockuvienė
302
 
 
 
IV lietuvių kalba A 3 srautas
Giedrė Poškienė
316
 
 
 
IV biologija A
Jolita Višinskienė
220
 
 
 
IV istorija A
Vida Mockuvienė
302
 
 
 
13:05-13:50 IV anglų kalba 12 srautas
Giedra Aliulienė
201
 
 
 
IV matematika A 1 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
IV lietuvių kalba A 3 srautas
Giedrė Poškienė
316
 
 
 
III aerobika
Andželina Papievienė
Aktų salė
 
 
 
IV aerobika
Andželina Papievienė
Aktų salė
 
 
 
14:00-14:45 IV biologijos modulis
Jolita Višinskienė
220
 
 
 
IV teisė
Rosita Jankauskaitė
(14:00-14:45) 122
 
 
 
IV biologija A
Jolita Višinskienė
220
 
 
 
IV chemija B
Aldona Vilkaitienė
211
 
 
 
IV chemija B
Aldona Vilkaitienė
211
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2018.10.02 05:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai