Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija 2018-2019 m.m. 1 pusmetis nuo spalio 2d.


Ilginytė Urtė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IV geografija A
Jurga Venckauskienė
306
 
 
 
IV anglų kalba 2 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV dailė B
Joana Lukienė
318
 
 
 
IV lietuvių kalba 8 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
08:55-09:40 IV anglų kalba 2 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
 
 
 
IV lietuvių kalba 8 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
IV matematika A 2 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
IV lietuvių kalba 8 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
IVg klasės valandėlė
Alina Kalinauskienė
304a
 
 
 
09:50-10:35  
 
 
 
 
 
IV lietuvių kalba 8 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
IV biologija B
Raimonda Mankevičienė
212
 
 
 
IV rusų kalba
Lidija Vaitkienė
115
 
 
 
IV matematika A 2 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
11:00-11:45 IV etika
Ilma Agajan
106
 
 
 
IV aerobika
Andželina Papievienė
Aktų salė
 
 
 
IV anglų kalba 2 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
 
 
 
IV anglų kalba 2 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
 
 
 
IV aerobika
Andželina Papievienė
Aktų salė
 
 
 
12:10-12:55 IV lietuvių kalba 8 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
IV matematika A 2 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
IV lietuvių kalba 8 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
IV matematika A 2 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:05-13:50 IV matematika A 2 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
IV dailė B
Joana Lukienė
318
 
 
 
IV geografija A
Jurga Venckauskienė
306
 
 
 
IV matematika A 2 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
IV biologija B
Raimonda Mankevičienė
212
 
 
 
14:00-14:45 IV rusų kalba
Lidija Vaitkienė
115
 
 
 
IV geografija A
Jurga Venckauskienė
306
 
 
 
IV tekstilė ir apranga B
Joana Lukienė
318
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:55-15:40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV tekstilė ir apranga B
Joana Lukienė
318
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2018.10.02 05:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai