Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija 2018-2019 m.m. 1 pusmetis nuo spalio 2d.


Cirtautaitė Erika
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IV istorija A
Vida Mockuvienė
302
 
 
 
IV anglų kalba 2 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV lietuvių kalba 8 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
08:55-09:40 IV anglų kalba 2 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
 
 
 
IV lietuvių kalba 8 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
IV matematika A 2 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
IV lietuvių kalba 8 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
IVg klasės valandėlė
Alina Kalinauskienė
304a
 
 
 
09:50-10:35 IV fizika A
Romanas Rimkevičius
213
 
 
 
IV lietuvių kalba 8 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV istorija A
Vida Mockuvienė
302
 
 
 
IV matematika A 2 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
11:00-11:45 IV etika
Ilma Agajan
106
 
 
 
IV aerobika
Andželina Papievienė
Aktų salė
 
 
 
IV anglų kalba 2 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
 
 
 
IV anglų kalba 2 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
 
 
 
IV aerobika
Andželina Papievienė
Aktų salė
 
 
 
12:10-12:55 IV lietuvių kalba 8 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
IV matematika A 2 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
IV lietuvių kalba 8 srautas
Zofija Vaitkuvienė
301
 
 
 
IV matematika A 2 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
IV fizika A
Romanas Rimkevičius
213
 
 
 
13:05-13:50 IV matematika A 2 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
IV fizika A
Romanas Rimkevičius
213
 
 
 
IV fizika A
Romanas Rimkevičius
213
 
 
 
IV matematika A 2 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
IV istorija A
Vida Mockuvienė
302
 
 
 
14:00-14:45  
 
 
 
 
 
IV istorija A
Vida Mockuvienė
302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:55-15:40 IV teatras B
Sigita Litvinienė
Aktų salė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:40-16:25 IV teatras B
Sigita Litvinienė
Aktų salė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2018.10.02 05:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai