Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija 2018-2019 m.m. 1 pusmetis nuo spalio 2d.


Laugalytė Gabija
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IV istorija A
Vida Mockuvienė
302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III anglų kalba 7 srautas
Violeta Jurjonienė
318a
 
 
 
IV lietuvių kalba A 7 srautas
Vidas Vaitkus
124
 
 
 
08:55-09:40 IV anglų kalba 7 srautas
Violeta Jurjonienė
318a
 
 
 
IV lietuvių kalba A 7 srautas
Vidas Vaitkus
124
 
 
 
IV matematika A 2 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
IV rusų kalba
Lidija Vaitkienė
115
 
 
 
IVf klasės valandėlė
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
09:50-10:35 IV anglų kalba modulis
Giedra Aliulienė
(09:50-10:35) 201
 
 
 
IV lietuvių kalba A 7 srautas
Vidas Vaitkus
124
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV istorija A
Vida Mockuvienė
302
 
 
 
IV matematika A 2 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
11:00-11:45 IV biologija A
Jolita Višinskienė
220
 
 
 
IV aerobika
Andželina Papievienė
Aktų salė
 
 
 
IV etika
Ilma Agajan
106
 
 
 
IV lietuvių kalba A 7 srautas
Vidas Vaitkus
124
 
 
 
IV informatika B
Neringa Pilipauskienė
313
 
 
 
12:10-12:55 IV lietuvių kalba A 7 srautas
Vidas Vaitkus
124
 
 
 
IV matematika A 2 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
IV lietuvių kalba A 7 srautas
Vidas Vaitkus
124
 
 
 
IV matematika A 2 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
IV anglų kalba 7 srautas
Violeta Jurjonienė
318a
 
 
 
13:05-13:50 IV matematika A 2 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
III anglų kalba 7 srautas
Violeta Jurjonienė
318a
 
 
 
IV biologija A
Jolita Višinskienė
220
 
 
 
IV matematika A 2 srautas
Giedrius Žemaitis
122
 
 
 
IV aerobika
Andželina Papievienė
Aktų salė
 
 
 
14:00-14:45 IV rusų kalba
Lidija Vaitkienė
115
 
 
 
IV istorija A
Vida Mockuvienė
302
 
 
 
IV tekstilė ir apranga B
Joana Lukienė
318
 
 
 
IV biologija A
Jolita Višinskienė
220
 
 
 
IV istorija A
Vida Mockuvienė
302
 
 
 
14:55-15:40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV tekstilė ir apranga B
Joana Lukienė
318
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2018.10.02 05:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai