Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija 2018-2019 m.m. 1 pusmetis nuo spalio 2d.


Vendelytė Glorija
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IV geografija A
Jurga Venckauskienė
306
 
 
 
IV anglų kalba 9 srautas
Edita Girgždienė
307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV lietuvių kalba A 7 srautas
Vidas Vaitkus
124
 
 
 
08:55-09:40 IV informatika B
Regina Šukienė
312
 
 
 
IV lietuvių kalba A 7 srautas
Vidas Vaitkus
124
 
 
 
IV anglų kalba 9 srautas
Edita Girgždienė
307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVd klasės valandėlė
Vida Mockuvienė
302
 
 
 
09:50-10:35 IV matematika A 7 srautas
Rūta Laučienė
219
 
 
 
IV lietuvių kalba A 7 srautas
Vidas Vaitkus
124
 
 
 
IV matematika A 7 srautas
Rūta Laučienė
219
 
 
 
IV anglų kalba 9 srautas
Edita Girgždienė
307
 
 
 
IV matematika A 7 srautas
Rūta Laučienė
219
 
 
 
11:00-11:45  
 
 
 
 
 
IV etika
Ilma Agajan
106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV lietuvių kalba A 7 srautas
Vidas Vaitkus
124
 
 
 
IV matematika A 7 srautas
Rūta Laučienė
219
 
 
 
12:10-12:55 IV lietuvių kalba A 7 srautas
Vidas Vaitkus
124
 
 
 
IV matematika A 7 srautas
Rūta Laučienė
219
 
 
 
IV lietuvių kalba A 7 srautas
Vidas Vaitkus
124
 
 
 
IV verslas ir vadyba B
Nijolė Ruginienė
309a
 
 
 
IV verslas ir vadyba B
Nijolė Ruginienė
309a
 
 
 
13:05-13:50 IV anglų kalba 9 srautas
Edita Girgždienė
307
 
 
 
IV aerobika
Andželina Papievienė
Aktų salė
 
 
 
IV geografija A
Jurga Venckauskienė
306
 
 
 
IV matematika A 7 srautas
Rūta Laučienė
219
 
 
 
IV aerobika
Andželina Papievienė
Aktų salė
 
 
 
14:00-14:45 IV lietuvių kalba modulis rašinio įgūdžiams
Giedrė Poškienė
316
 
 
 
IV geografija A
Jurga Venckauskienė
306
 
 
 
IV biologija B
Raimonda Mankevičienė
212
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV biologija B
Raimonda Mankevičienė
212
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2018.10.02 05:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai