Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija 2018-2019 m.m. 1 pusmetis nuo spalio 2d.


Kuprys Deividas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45  
 
 
 
 
 
IV fizika B
Rimantas Raudys
311
 
 
 
IV lietuvių kalba A 9 srautas
Daiva Toliušienė
105
 
 
 
IV dailė B
Joana Lukienė
318
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:55-09:40  
 
 
 
 
 
III anglų kalba 6 srautas
Violeta Jurjonienė
318a
 
 
 
IV geografija B
Birutė Gudauskienė
303
 
 
 
IV anglų kalba 6 srautas
Violeta Jurjonienė
318a
 
 
 
IVd klasės valandėlė
Vida Mockuvienė
302
 
 
 
09:50-10:35 IV matematika A 5 srautas
Verutė Nekrevičiūtė
121
 
 
 
IV lietuvių kalba A 9 srautas
Daiva Toliušienė
105
 
 
 
IV matematika A 5 srautas
Verutė Nekrevičiūtė
121
 
 
 
IV lietuvių kalba A 9 srautas
Daiva Toliušienė
105
 
 
 
III matematika A 5 srautas
Verutė Nekrevičiūtė
121
 
 
 
11:00-11:45 IV matematika A 5 srautas
Verutė Nekrevičiūtė
121
 
 
 
IV lietuvių kalba A 9 srautas
Daiva Toliušienė
105
 
 
 
III anglų kalba 6 srautas
Violeta Jurjonienė
318a
 
 
 
IV etika
Ilma Agajan
106
 
 
 
IV kūno kultūra
Irena Narbekovienė
(11:00-11:45) Sporto salė
 
 
 
12:10-12:55 IV lietuvių kalba A 9 srautas
Daiva Toliušienė
105
 
 
 
IV matematika A 5 srautas
Verutė Nekrevičiūtė
121
 
 
 
IV lietuvių kalba A 9 srautas
Daiva Toliušienė
105
 
 
 
IV verslas ir vadyba B
Nijolė Ruginienė
309a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:05-13:50 IV anglų kalba 6 srautas
Violeta Jurjonienė
318a
 
 
 
IV dailė B
Joana Lukienė
318
 
 
 
IV verslas ir vadyba B
Nijolė Ruginienė
309a
 
 
 
IV matematika A 5 srautas
Verutė Nekrevičiūtė
121
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-14:45 IV kūno kultūra
Irena Narbekovienė
(14:00-14:45) Sporto salė
 
 
 
IV geografija B
Birutė Gudauskienė
303
 
 
 
IV fizika B
Rimantas Raudys
311
 
 
 
IV chemija B
Aldona Vilkaitienė
211
 
 
 
IV chemija B
Aldona Vilkaitienė
211
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2018.10.02 05:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai