Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija 2018-2019 m.m. 1 pusmetis nuo spalio 2d.


Ivanauskis Laurynas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IV matematika B
Rūta Laučienė
219
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV lietuvių kalba A 5 srautas
Giedrė Poškienė
316
 
 
 
IV rusų kalba
Lidija Vaitkienė
115
 
 
 
IV anglų kalba 3 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
 
 
 
08:55-09:40 IV rusų kalba
Lidija Vaitkienė
115
 
 
 
IV lietuvių kalba A 5 srautas
Giedrė Poškienė
316
 
 
 
IV lietuvių kalba A 5 srautas
Giedrė Poškienė
316
 
 
 
IV anglų kalba 3 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
 
 
 
IVd klasės valandėlė
Vida Mockuvienė
302
 
 
 
09:50-10:35 IV kūno kultūra
Irena Narbekovienė
(09:50-10:35) Sporto salė
 
 
 
IV biologija B
Raimonda Mankevičienė
212
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV lietuvių kalba A 5 srautas
Giedrė Poškienė
316
 
 
 
IV biologija B
Raimonda Mankevičienė
212
 
 
 
11:00-11:45 IV anglų kalba 3 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
 
 
 
IV matematika B
Rūta Laučienė
219
 
 
 
IV kūno kultūra
Irena Narbekovienė
(11:00-11:45) Sporto salė
 
 
 
IV etika
Ilma Agajan
106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:10-12:55  
 
 
 
 
 
IV dailė B
Joana Lukienė
318
 
 
 
IV dailė B
Joana Lukienė
318
 
 
 
IV lietuvių kalba A 5 srautas
Giedrė Poškienė
316
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:05-13:50 IV lietuvių kalba A 5 srautas
Giedrė Poškienė
316
 
 
 
IV anglų kalba 3 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
 
 
 
IV matematika B
Rūta Laučienė
219
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-14:45 IV lietuvių kalbos modulis turintiems spragų
Jūratė Buivydienė
218
 
 
 
IV geografija B
Birutė Gudauskienė
303
 
 
 
IV geografija B
Birutė Gudauskienė
303
 
 
 
IV psichologija
Rūta Lukošienė
(14:00-14:45) 108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:55-15:40 IV teatras B
Sigita Litvinienė
Aktų salė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:40-16:25 IV teatras B
Sigita Litvinienė
Aktų salė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2018.10.02 05:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai