Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija 2018-2019 m.m. 1 pusmetis nuo spalio 2d.


Cirtautas Paulius
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IV matematika A 3 srautas
Dalia Bendikienė
202
 
 
 
IV anglų kalba 2 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
 
 
 
IV lietuvių kalba A 5 srautas
Giedrė Poškienė
316
 
 
 
IV matematika A 3 srautas
Dalia Bendikienė
202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:55-09:40 IV anglų kalba 2 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
 
 
 
IV lietuvių kalba A 5 srautas
Giedrė Poškienė
316
 
 
 
IV lietuvių kalba A 5 srautas
Giedrė Poškienė
316
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVd klasės valandėlė
Vida Mockuvienė
302
 
 
 
09:50-10:35 IV fizika A
Romanas Rimkevičius
213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV matematika A 3 srautas
Dalia Bendikienė
202
 
 
 
IV lietuvių kalba A 5 srautas
Giedrė Poškienė
316
 
 
 
IV matematika A 3 srautas
Dalia Bendikienė
202
 
 
 
11:00-11:45 IV etika
Ilma Agajan
106
 
 
 
IV kūno kultūra
Irena Narbekovienė
(11:00-11:45) Sporto salė
 
 
 
IV anglų kalba 2 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
 
 
 
IV anglų kalba 2 srautas
Alina Kalinauskienė
304a
 
 
 
IV matematika A 3 srautas
Dalia Bendikienė
202
 
 
 
12:10-12:55 IV kūno kultūra
Irena Narbekovienė
(12:10-12:55) Sporto salė
 
 
 
IV matematika A 3 srautas
Dalia Bendikienė
202
 
 
 
IV dailė B
Joana Lukienė
318
 
 
 
IV lietuvių kalba A 5 srautas
Giedrė Poškienė
316
 
 
 
IV fizika A
Romanas Rimkevičius
213
 
 
 
13:05-13:50 IV lietuvių kalba A 5 srautas
Giedrė Poškienė
316
 
 
 
IV fizika A
Romanas Rimkevičius
213
 
 
 
IV fizika A
Romanas Rimkevičius
213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-14:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV istorija B
Danutė Mockienė
104
 
 
 
IV chemija B
Aldona Vilkaitienė
211
 
 
 
IV chemija B
Aldona Vilkaitienė
211
 
 
 
14:55-15:40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV fizikos modulis
Romanas Rimkevičius
213
 
 
 
IV istorija B
Danutė Mockienė
104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2018.10.02 05:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai