Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija 2018-2019 m.m. 1 pusmetis nuo spalio 2d.


Mockutė Margarita
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV lietuvių kalba A 4 srautas
Nerija Valinčienė
217
 
 
 
IV lietuvių kalba A 4 srautas
Nerija Valinčienė
217
 
 
 
IV fotografija
Gintautas Našlėnas
(08:00-08:45) 318
 
 
 
08:55-09:40 IV anglų kalba 11 srautas
Giedra Aliulienė
201
 
 
 
IV anglų kalba 11 srautas
Giedra Aliulienė
201
 
 
 
IV istorija B
Danutė Mockienė
(08:55-09:40) 104
 
 
 
IV anglų kalba 11 srautas
Giedra Aliulienė
201
 
 
 
IVc klasės valandėlė
Giedra Aliulienė
201
 
 
 
09:50-10:35 IV matematika A 5 srautas
Verutė Nekrevičiūtė
121
 
 
 
IV rusų kalba
Lidija Vaitkienė
115
 
 
 
IV matematika A 5 srautas
Verutė Nekrevičiūtė
121
 
 
 
IV biologija A
Jolita Višinskienė
220
 
 
 
III matematika A 5 srautas
Verutė Nekrevičiūtė
121
 
 
 
11:00-11:45 IV matematika A 5 srautas
Verutė Nekrevičiūtė
121
 
 
 
IV etika
Ilma Agajan
106
 
 
 
IV anglų kalba 11 srautas
Giedra Aliulienė
201
 
 
 
IV lietuvių kalba A 4 srautas
Nerija Valinčienė
217
 
 
 
III lietuvių kalba A 4 srautas
Nerija Valinčienė
217
 
 
 
12:10-12:55 IV kūno kultūra
Irena Narbekovienė
(12:10-12:55) Sporto salė
 
 
 
IV matematika A 5 srautas
Verutė Nekrevičiūtė
121
 
 
 
IV kūno kultūra
Irena Narbekovienė
(12:10-12:55) Sporto salė
 
 
 
IV rusų kalba
Lidija Vaitkienė
115
 
 
 
IV lietuvių kalba A 4 srautas
Nerija Valinčienė
217
 
 
 
13:05-13:50 IV biologija A
Jolita Višinskienė
220
 
 
 
IV lietuvių kalba A 4 srautas
Nerija Valinčienė
217
 
 
 
IV biologija A
Jolita Višinskienė
220
 
 
 
IV matematika A 5 srautas
Verutė Nekrevičiūtė
121
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-14:45 IV biologijos modulis
Jolita Višinskienė
220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV chemija B
Aldona Vilkaitienė
211
 
 
 
IV chemija B
Aldona Vilkaitienė
211
 
 
 
14:55-15:40 III fotografija
Gintautas Našlėnas
(14:55-15:40) 318
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV istorija B
Danutė Mockienė
104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2018.10.02 05:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai