Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija 2018-2019 m.m. 1 pusmetis nuo spalio 2d.


Cirtautaitė Agnetė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00-08:45 IV matematika A 3 srautas
Dalia Bendikienė
202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV lietuvių kalba A 1 srautas
Jūratė Buivydienė
218
 
 
 
IV matematika A 3 srautas
Dalia Bendikienė
202
 
 
 
IV anglų kalba 4 srautas
Inga Ulonienė
308
 
 
 
08:55-09:40 IV anglų kalba 4 srautas
Inga Ulonienė
308
 
 
 
IV dailė B
Joana Lukienė
318
 
 
 
IV istorija B
Danutė Mockienė
(08:55-09:40) 104
 
 
 
IV anglų kalba 4 srautas
Inga Ulonienė
308
 
 
 
IVa klasės valandėlė
Violeta Jurjonienė
318a
 
 
 
09:50-10:35  
 
 
 
 
 
IV lietuvių kalba A 1 srautas
Jūratė Buivydienė
218
 
 
 
IV matematika A 3 srautas
Dalia Bendikienė
202
 
 
 
IV lietuvių kalba A 1 srautas
Jūratė Buivydienė
218
 
 
 
IV matematika A 3 srautas
Dalia Bendikienė
202
 
 
 
11:00-11:45 IV informacinės technologijos A/B
Regina Šukienė
312
 
 
 
IV lietuvių kalba A 1 srautas
Jūratė Buivydienė
218
 
 
 
IV anglų kalba 4 srautas
Inga Ulonienė
308
 
 
 
IV istorija B
Danutė Mockienė
104
 
 
 
IV matematika A 3 srautas
Dalia Bendikienė
202
 
 
 
12:10-12:55 IV lietuvių kalba A 1 srautas
Jūratė Buivydienė
218
 
 
 
IV matematika A 3 srautas
Dalia Bendikienė
202
 
 
 
IV dailė B
Joana Lukienė
318
 
 
 
IV dailė A
Gintautas Našlėnas
(12:10-12:55) 317
 
 
 
III aerobika
Andželina Papievienė
Aktų salė
 
 
 
13:05-13:50 IV etika
Ilma Agajan
106
 
 
 
IV aerobika
Andželina Papievienė
Aktų salė
 
 
 
IV lietuvių kalba A 1 srautas
Jūratė Buivydienė
218
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV dailė A
Gintautas Našlėnas
(13:05-13:50) 318
 
 
 
14:00-14:45 IV lietuvių kalba modulis rašinio įgūdžiams
Giedrė Poškienė
316
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV biologija B
Raimonda Mankevičienė
212
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV biologija B
Raimonda Mankevičienė
212
 
 
 
14:55-15:40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV tekstilė ir apranga B
Joana Lukienė
318
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2018.10.02 05:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai