4-rus-2222l — IV rusų kalba — 1 h
rus-VaL — Lidija Vaitkienė
K115-rus — 115
19b20 — Razgaitytė Gabrielė
19c05 — Burba Paulius
19c16 — Mockutė Margarita
19c22 — Vaičekauskaitė Eva
19c23 — Virkšas Gediminas
19d20 — Norvilaitė Vaida
Ant 09:50-10:35
[C] Mimosa Software Oy
www.mimosasoftware.com