Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

DofE

DofE programa – reali galimybė pažinti save ir pasaulį

               2018 m. lapkričio mėn. Šiauliuose vyko regioninė tarptautinės DofE (The Duke of Edinburgh‘s International Award) apdovanojimų programos konsultacija. Joje dalyvavo Gargždų, Klaipėdos, Palangos, Kretingos, Sedos, N. Akmenės, Šiaulių, Šilalės, Kvėdarnos mokyklų, DofE programų ir žygių vadovai.

               Susitikimą pradėjome aptardami naujoves, susijusias su bendraisiais programos reikalavimais. Kaip teigė  DofE programos vadovė Lietuvoje Inga Naujalė, vykstant įvairiems pokyčiams pasaulyje, vis dažniau iškyla klausimai, kuriuos reikia spręsti nacionaliniu, o kartais ir tarptautiniu lygmeniu. Todėl kasmet Europos regione, vienoje iš pasirinktų šalių, organizuojamas DofE programos Forumas. Kartą per trejus metus organizuojamas ir tarptautinis Globalus Forumas, kuriame susitinka visos daugiau kaip 130 programą vykdančių šalių. Susitikimų tikslas – tarptautiniams partneriams susitarti dėl bendros pasaulinės strategijos, pasidalinti gerąja patirtimi, užmegzti ryšius vieniems su kitais, diskutuoti aktualiais klausimais. Šiais metais tarptautinis 13-asis forumas vyko Ganoje. Forumo tema – „Kurdami ateitį, kuriame savo pasaulį“ („Shaping the Future, Shaping Our World“). Forumo metu aptarta tarptautinė DofE programos vykdymo strategija, diskutuota ir sutarta, kad pasaulis nuolat keičiasi ir mes turime būti pasiruošę padėti jaunuoliams lengviau jame adaptuotis, priimti juos tokius, kokie jie yra – # WORLD READY. Forumo metu padaryti ir kai kurie pakeitimai tarptautiniuose formaliuosiuose programos reikalavimuose (pakoreguoti programos dalių pavadinimai, atnaujinta licencijos sutartis, reikalavimai duomenų apsaugai ir kt.), pristatyti pirmieji tyrimo apie socialinę investicijų grąžą rezultatai, aptartos galimybės prisijungti kitoms šalims, pradėtas darbas kuriant tarptautinę DofE alumni bendruomenę.                                                                              

               Išklausę informaciją apie Forumo metu Ganoje aptartus klausimus ir priimtus sprendimus, darbą tęsėme atskirose darbo grupėse. Programų vadovai aktualius praktinius klausimus (kaip mokiniams vykdyti savanoriškas paslaugas, kaip tinkamai išsikelti siekiamus tikslus, kaip pildyti e-ORB užrašinę, kaip pasiruošti kokybės vizitui mokyklose ir pan.) aptarė ir gerąja programos įgyvendinimo patirtimi  dalijosi su programos Lietuvoje koordinatore Laura Martusevičiene. Koordinatorė pasidžiaugė, kad šiais metais prie jau programą Lietuvoje vykdančių mokyklų prisijungė ir kitos Lietuvos Šiaurės regiono (Klaipėdos, Palangos, Kretingos, Sedos, N. Akmenės, Šiaulių, Šilalės, Kvėdarnos, Pasvalio) mokyklos.  Žygių vadovai informaciją, susijusią su žygių organizavimu, analizavo kartu su žygių koordinatore Lietuvoje Justina Vyšniauskaite. Po diskusijų visi susirinkome į lektoriaus Luko Benevičiaus paskaitą „Motyvacija ir jos stiprinimo būdai“, kurioje atlikome praktines užduotis, turėjome galimybę diskutuoti apie tai, kas padeda ir kas trukdo siekti tikslų.

               DofE programai vis labiau plečiantis visuose pasaulio regionuose (Europoje, Amerikoje, Azijoje ir net Afrikoje), džiaugiamės turėdami galimybę šią programą įgyvendinti ir Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje. Šiais mokslo metais gimnazijoje programą pradėjo 32 I–III klasių mokiniai. Linkime sėkmės ir atkaklumo kiekvienam „Vaivorykštės“ gimnazijos jaunuoliui, vykdančiam programos veiklas, padedančias geriau pažinti save, tobulėti ir ugdytis gyvenimui bei karjerai reikalingus įgūdžius.

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos socialinė pedagogė, DofE programos vadovė Rosita Jankauskaitė, matematikos mokytojas, DofE žygių vadovas Giedrius Žemaitis


Nuo 2015 Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija įgyvendina „The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinę programą, kurios tikslas – ugdyti jaunuolių talentus mokantis iš patirties, įveikiant iššūkius ir įprasminant savo laisvalaikį.

DofE programa – tai iš Edinburgo atkeliavusi asmeninio augimo programa, Lietuvoje nuo 2006 metų sėkmingai įgyvendinama organizacijose, dirbančiose su 14–24 metų jaunimu. Mes, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija, taikydami šią programą, skatiname jaunuolius išsikelti asmeninio tobulėjimo tikslus ir jų sistemingai siekti, ugdytis talentus ir didinti pasitikėjimą savimi; užsiimti savanoriška veikla bei ugdyti socialinę atsakomybę; skatintiname jaunuolius užsiimti sveika gyvensena, gerinti savo fizinę formą, rūpintis savo fizine bei psichikos sveikata; skatiname ugdytis komandinio darbo įgūdžius, išmokti pozityviai spręsti konfliktus.

Dalyvaudami DofE apdovanojimų programoje, jaunuoliai išsikelia individualius asmeninio tobulėjimo tikslus ir savo laisvalaikiu siekia jų. Žygių programos daliai vadovauja DofE žygių instruktorius Giedrius Žemaitis.

Programa pagal amžių yra išskirstyta į tris pagrindinius lygius, kuriuos įgyvendinus gaunamas įgūdžių ir nuopelnų įvertinimo sertifikatas ir lygio ženklelis. Šios programos sertifikatas yra pripažįstamas tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse.

DofE programos dalyviui suteikiamos ios galimybės: 

•    susirasti naujų draugų;

•    mokytis tolerancijos;

•    išmėginti naujas veiklas;

•    geriau susipažinti su savo stiprybėmis ir silpnybėmis;

•    patirti nuotykių;

•    pasiruošti tolimesniems savo gyvenimo etapams;.

DofE apdovanojimai yra ypač vertinami darbdavių, nes parodo jaunuolių gebėjimą motyvuoti save, mokytis iš patirties bei efektyviai planuoti savo veiklą.

Plačiau apie programą: http://www.dofe.lt/

2017m. sausis – kovas

Šaunieji DofE dalyviai ne tik sėkmingai vykdo savo veiklas, bet jau spėjo ir tapti šaunia draugų kompanija, kurie susitikę krizena tik iš jiems žinomų nutikimų vykdant veiklas ar  ruošiantis žygiui.

 

Taip pat labai džiaugiamės ir didžiuojamės mūsų sidabro siekančiomis dalyvėmis Julija ir Urte, kurios entuziastingai išskubėjo į Vilnių, kur vasario 1 – 3 dienomis savanoriavo „The Duke of Edinburgh‘s International Award Lietuva“ programos pristatyme Lietuvos respublikos  švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamoje tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2017".


BENDRADARBIAVIMAS!

2016–2017 m.m. gimnazija pratęsė bendradarbiavimo sutartį dėl The Duke of Edinburgh’s International Award (DofE) apdovanojimų programos įgyvendinimo mokykloje. Programa yra subalansuota ir holistinė, todėl programos dalyviai vykdo tiek sportines, tiek intelektualines veiklas. Individualus tobulėjimas sudaro galimybes ypač sparčiam asmeniniam tobulėjimui, o grupinės veiklos lavina socialinius įgūdžius. Įvykdę programą dalyviai gauna ženklelius ir tarptautinius sertifikatus, kurie įteikiami Didžiosios Britanijos ambasadoje Vilniuje. Praėjusiais mokslo metais buvo pasiekti pirmieji 3 Bronzos apdovanojimai. Jeigu pageidaujate dalyvauti šioje programoje, kreipkitės į DofE koordinatorę direktoriaus pavaduotoją ugdymui Danutę Mockienę (107 kab.), DofE vadovę Viktoriją Godiliauskienę (209kab.) arba žygių vadovą Giedrių Žemaitį (122 kab.). Daugiau informacijos apie programą galite rasti internete adresu www.dofe.lt

2016-11-30

2016 m. lapkričio 26d. LR Švietimo ir mokslo ministerijoje buvo paminėtas DofE programos dešimtmetis Lietuvoje ir daugiau kaip 50 jaunuolių apdovanoti sidabro ir bronzos ženkleliais. Atkakliuosius DofE programos dalyvius, programos vadovus ir beveik 240 renginio svečių būrį įkvepiančiomis kalbomis pagerbė Jungtinės Karalystės ambasados, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai, maratonininkė Vaida Žusinaitė. Įteikta per 100 padėkų, apdovanojimų ir sertifikatų tiems, kurie prisidėjo prie programos augimo. Renginį grafinio fasilitavimo būdu vizualizavo Erasmus+ projekto dalyviai, DofE programos vadovai iš 7 užsienio šalių: Jungtinės Karalystės, Nyderlandų, Rumunijos, Slovakijos, Čekijos, Italijos ir Lietuvos.

Keletas kadrų iš šventės

2016-09-08

Komandos formavimo užsiėmimai ant virvių

Rugsėjo 8-ąją dieną (ketvirtadienį) Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokiniai, o ypatingai „The Duke of Edinburgh‘s“ tarptautinių apdovanojimų programos dalyviai, turėjo puikią progą sudalyvauti „Socialinio suflerio“ organizuojamoje žemutinių virvių technologijų trasoje bendradarbiaujant su DofE apdovanojimų programa. Gimnazija jau nuo praėjusių mokslo metų laukė šių užsiėmimų Gargžduose. Taigi šį ketvirtadienį iš Vilniaus atvažiavęs instruktorius Vytautas juos ir surengė. Šie virvių užsiėmimai gimnazijoje pritraukė daugumos mokinių dėmesį, tačiau ne visi turėjo galimybę sudalyvauti, nes užsiėmimai vyko tik trys ( 3 komandos po 12 mokinių). Virvių užsiėmimų metu yra ugdomas komandinis darbas bei tvirtybė, nes komanda turi pereiti metro aukšyje pakabintomis virvėmis nuo vieno medžio prie kito, be žmonių, kurie stovi ant žemės, pagalbos. Po užsiėmimo kartu su instuktoriumi aptariama komandinio darbo patirtis, įspūdžiai. Tai puiki proga su savo draugais išbandyti komandos tvirtybę, įveikti baimes ir gerai praleisti laiką!

Nuotraukų galerija

Trumpas video

2016 m. birželis

Apie mus rašo :)

http://mano-gargzdai.lt/component/k2/item/8538-vaivorykstes-gimnazistams-edinburgo-hercogo-apdovanojimai

http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/svietimas/ambasadore-iteike-edinburgo-hercogo-apdovanojimus-1473112/  

2016-06-17

Pirmieji bronzos ženkleliai mūsų gimnazistėms

Julija Plesevičiūtė, Iia

Urtė Ilginytė, Ig

Katryna Ilginytė, IIIf


2016-06-13

Kokybės vizitas, skirtas DofE programos įgyvendinimui

Birželio 13d. gimnazijoje lankėsi „The Duke of Edinburgh's International Award Lietuva” programos kokybės vadovas Žilvinas Mažeikis. Kokybės vizito tikslas – drauge su DofE programos dalyviais, vadovais, gimnazijos direktore aptarti, kaip programą įgyvendinti sekasi mūsų gimnazijai, su kokiais iššūkiais susiduria tiek dalyviai, tiek pati organizacija, kurios mokiniai dalyvauja joje.

2016-06-06

DofE kvalifikacinis bronzos žygis

Birželio 3 – 4 d. gimnazijos DofE programos dalyviai dalyvavo kvalifikaciniame žygyje Klaipėdos raj. apylinkėse. Džiaugiamės, kad dalyviai sėkmingai žengė dar vieną žingsnį programos ženklelio link.

2016-05-10

DofE bronzos bandomasis žygis gegužės 7 – 8d.