Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

 

GARGŽDŲ „VAIVORYKŠTĖS“ GIMNAZIJA

2018–2019 m. m. UGDYMO PLANAS 

9.2. Pamokų pradžia – 8.00 val.

Pamokų laikas:

1 pamoka 8.00 – 8.45

               10 min.

2 pamoka 8.55 – 9.40

               10 min.

3 pamoka 9.50-10.35

               25 min.

4 pamoka 11.00 – 11.45

               25 min.

5 pamoka 12.10– 12.55

               10 min.

6 pamoka 13.05 – 13.50

               10 min.

7 pamoka 14.00 – 14.45

               10 min.

8 pamoka 14.55 – 15.40

 

9.3. Ugdymo proceso trukmė:

9.3.1. I, II, III gimnazijos klasės mokiniams –185 ugdymo dienos;  (37 sav.)

9.3.2. IV gimnazijos klasės mokiniams 165 ugdymo dienos.          (33 sav.)

9.4. Ugdymo proceso pradžia – rugsėjo 3 d. ir pabaiga:

9.4.1. I, II, III klasių mokiniams – birželio 21 d.;

9.4.2. IV klasių mokiniams gegužės 24 d.

10. Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo (II dalies) ir vidurinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais (Mokytojų tarybos 2016 m. birželio 7 d.; protokolas Nr. V5-5).

10.1. Mokslo metai skirstomi:

Pusmečiai

Klasės

Prasideda

Baigiasi

1-as   pusmetis

 I–III kl.

 IV kl.

2018-09-03

2018-09-03

2019-01-25   

2019-01-11   

2-as   pusmetis

I   – III kl.

IV kl.

2019-01-28

2019-01-14

2019-06-21    

2019-05-24  

10.2. Mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens   

I–IV   kl. 2018-10-29

2018-11-02

Žiemos   (Kalėdų)

I–IV   kl. 2018-12-27

2019-01-02

Žiemos atostogos

I–IV   kl. 2019-02-18

2019-02-22

Pavasario   (Velykų)

I–IV   kl. 2019-04-23

2018-04-26

Vasaros   atostogos

 I–III kl. 2019-06-22

IV   kl. pasibaigus brandos egzaminų sesijai

 

2019-08-31

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Regina Gutauskienė

2018-09-03