Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazija skelbia atranką laisvai socialinio pedagogo (0,5 et.) vietai užimti.

1. Visas darbdavio pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas – Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazija, kodas 191788821, Vingio g. 6,  LT-96140 Gargždai, tel.: (8-46) 453964, el. paštas info@vaivorykstesgimnazija.lt.

2. Darbo funkcijos atlikimo vieta – Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazija.

3. Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Nustatomas bandomasis laikotarpis (trys mėnesiai).

4. Darbo funkcijos apibūdinimas ar aprašymas arba darbo (pareigybės arba pareigų, profesijos, specialybės) pavadinimas ir, jeigu nustatyta, – jos hierarchinis ir (arba) kvalifikacijos ar sudėtingumo lygis (laipsnis) – Socialinio pedagogo pareigybė yra 3-iosios pareigybės grupė: specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti.

5. Darbo pradžia – 2020 m. spalio 9 d

6. Kasmetinių atostogų trukmė – 40 d. d.

8. Įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo iniciatyva pagal Lietuvos darbo kodekso reikalavimus.

9. Darbo užmokestis ir jo sudedamosios dalys, užmokesčio už darbą mokėjimo terminai ir tvarka – nustatomas pagal galiojančius įstatymus, mokamas 1–2 kartus per mėnesį (pagal pageidavimą), atlyginimas – iki 10 mėn. dienos, avansas – iki 24 mėnesio dienos.

10. Nustatyta darbuotojo darbo savaitės trukmė – 20 val.

Privalumai – kuo aukštesnė kvalifikacinė kategorija (vyresnysis socialinis pedagogas, socialinis pedagogas metodininkas), etikos mokytojo profesinė kvalifikacija.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.

4. Gyvenimo aprašymą.

Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai, registruotu laišku (Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazija, Vingio g. 6, LT-96140 Gargždai) arba elektroniniu paštu (info@vaivorykstesgimnazija.lt).

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai priimami darbo dienomis (7.30–16 val.) iki 2020 m. spalio 7 d. 17 v

Geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir pakviesime pokalbiui, kuris planuojamas 2020 m. spalio 8 d. 15 val.

 

Gimnazijos direktorė                                                                                                      Ona Sturonienė