Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Dokumentai


Ugdymo planas
Ugdymo planas 2018-2019 pdf.pdf (11.71MB)
Ugdymo planas
Ugdymo planas 2018-2019 pdf.pdf (11.71MB)
Veiklos planas
Veiklos planas 2017-2018 m.m..pdf (434.16KB)
Veiklos planas
Veiklos planas 2017-2018 m.m..pdf (434.16KB)
Gimnazijos nuostatai
Vaivorykstes_gimnazijos_nuostatai.pdf (206.82KB)
Gimnazijos nuostatai
Vaivorykstes_gimnazijos_nuostatai.pdf (206.82KB)
Darbo tvarkos taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės 2016-09-09.doc (216KB)
Darbo tvarkos taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės 2016-09-09.doc (216KB)
Strateginis planas
Strateginis_planas.pdf (413KB)
Strateginis planas
Strateginis_planas.pdf (413KB)
Elektroninio dienyno nuostatai
Elektr. dienyno tvarkymo nuostatai.pdf (1.99MB)
Elektroninio dienyno nuostatai
Elektr. dienyno tvarkymo nuostatai.pdf (1.99MB)
Priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašas_2018.pdf (1.76MB)
Priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašas_2018.pdf (1.76MB)

Tvarkos

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tv. aprašas.pdf (3.32MB)
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tv. aprašas.pdf (3.32MB)
Dėl mokinių, turinčių nepatenkinamus metinius pažymius, ugdymo organizavimo ir informavimo
UGDYMO ORGANIZAVIMAS.pdf (127.23KB)
Dėl mokinių, turinčių nepatenkinamus metinius pažymius, ugdymo organizavimo ir informavimo
UGDYMO ORGANIZAVIMAS.pdf (127.23KB)
Dėl trumpalaikių, ilgalaikių konsultacijų mokiniams teikimo
konsultaciju_teikimo.pdf (139.87KB)
Dėl trumpalaikių, ilgalaikių konsultacijų mokiniams teikimo
konsultaciju_teikimo.pdf (139.87KB)
Mokymosi pagalbos mokiniui, jei jis dėl ligos nelankė mokyklos, teikimo tvarkos aprašas
MOKYMOSI_PAGALBOS_MOKINIUI.pdf (139.04KB)
Mokymosi pagalbos mokiniui, jei jis dėl ligos nelankė mokyklos, teikimo tvarkos aprašas
MOKYMOSI_PAGALBOS_MOKINIUI.pdf (139.04KB)
Pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
pagalbos_teikimo_nuostatai.pdf (3.33MB)
Pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
pagalbos_teikimo_nuostatai.pdf (3.33MB)
Individualios mokinių pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas
pazangos_stebejimas_fiksavimas.pdf (248.49KB)
Individualios mokinių pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas
pazangos_stebejimas_fiksavimas.pdf (248.49KB)
Dalykų, kursų keitimo tvarka
dalyko_keitimo_tvarkos_ap.pdf (199.65KB)
Dalykų, kursų keitimo tvarka
dalyko_keitimo_tvarkos_ap.pdf (199.65KB)
Neformaliojo vaikų švietimo tvarkos aprašas
Neformaliojo_svietimo_tvarkas_aprasas.docx (38.05KB)
Neformaliojo vaikų švietimo tvarkos aprašas
Neformaliojo_svietimo_tvarkas_aprasas.docx (38.05KB)
Dėl mokinių priėmimo, išvykimo, klasių komplektavimo, kėlimo į aukštesnę klasę ir ugdymo programos kartojimo
Priėm. tv. aprašas 03-08.pdf (993.3KB)
Dėl mokinių priėmimo, išvykimo, klasių komplektavimo, kėlimo į aukštesnę klasę ir ugdymo programos kartojimo
Priėm. tv. aprašas 03-08.pdf (993.3KB)

 

 

PAGALBA MOKINIUI 

 

DĖL SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
SMURTO_IR PATYČIŲ_PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS TVARKOS_APRAŠAS.doc (117KB)
DĖL SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
SMURTO_IR PATYČIŲ_PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS TVARKOS_APRAŠAS.doc (117KB)
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
VGK sudarymas ir darbo organizavimas (1).pdf (3.07MB)
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
VGK sudarymas ir darbo organizavimas (1).pdf (3.07MB)
Dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų
Dėl Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, tvirtinimo
V1-200.pdf (1.28MB)
Dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų
Dėl Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, tvirtinimo
V1-200.pdf (1.28MB)
Pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
Pagalba mokiniui.pdf (1.4MB)
Pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
Pagalba mokiniui.pdf (1.4MB)
Socialinės - pedagoginės pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
264.pdf (931.2KB)
Socialinės - pedagoginės pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
264.pdf (931.2KB)
Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas
Krizių valdymo 11-17.doc (82.5KB)
Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas
Krizių valdymo 11-17.doc (82.5KB)

 SVEIKATA

Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas
V1-180.pdf (1.06MB)
Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas
V1-180.pdf (1.06MB)


KITOS TVARKOS

Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas
KVALIFIKACIJOS_TOBULINIMAS.pdf (209.22KB)
Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas
KVALIFIKACIJOS_TOBULINIMAS.pdf (209.22KB)
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas
ISIVERTINIMO_TVARKOS_APRASAS.pdf (110.99KB)
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas
ISIVERTINIMO_TVARKOS_APRASAS.pdf (110.99KB)
Dėl Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos mokytojų pavadavimo apmokėjimo
mokytoju_pavadavimas.pdf (92.27KB)
Dėl Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos mokytojų pavadavimo apmokėjimo
mokytoju_pavadavimas.pdf (92.27KB)
Dėl ugdomosios veiklos stebėsenos
DĖL UGDOMOSIOS STEBĖSENOS.docx (39.76KB)
Dėl ugdomosios veiklos stebėsenos
DĖL UGDOMOSIOS STEBĖSENOS.docx (39.76KB)
Budėjimo tvarkos aprašas
Budėjimo tvarkos aprašas.pdf (1.06MB)
Budėjimo tvarkos aprašas
Budėjimo tvarkos aprašas.pdf (1.06MB)
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas
VF1-201.pdf (6.59MB)
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas
VF1-201.pdf (6.59MB)
Dėl paramos priėmimo, skirstymo, apskaitos ir panaudojimo
Paramos gavimo ir panaud. tv. aprašas 2017 m..pdf (2.8MB)
Dėl paramos priėmimo, skirstymo, apskaitos ir panaudojimo
Paramos gavimo ir panaud. tv. aprašas 2017 m..pdf (2.8MB)
Įsakymas dėl Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos" tvarkos aprašų tvirtinimo
V1-179.pdf (4.11MB)
Įsakymas dėl Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos" tvarkos aprašų tvirtinimo
V1-179.pdf (4.11MB)
Mokytojų ir mokinių skatinimo tvarkos aprašas
skatinimo_tvarkos_aprasas.pdf (130.92KB)
Mokytojų ir mokinių skatinimo tvarkos aprašas
skatinimo_tvarkos_aprasas.pdf (130.92KB)
Tvarkos. Socialinės veiklos organizavimas
V1-278.pdf (1.28MB)
Tvarkos. Socialinės veiklos organizavimas
V1-278.pdf (1.28MB)