Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Dokumentai


Ugdymo planas
2017-2018m. m. UP_1.docx (129.25KB)
Ugdymo planas
2017-2018m. m. UP_1.docx (129.25KB)
Veiklos planas
Veiklos planas 2017-2018 m.m..pdf (434.16KB)
Veiklos planas
Veiklos planas 2017-2018 m.m..pdf (434.16KB)
Gimnazijos nuostatai
Vaivorykstes_gimnazijos_nuostatai.pdf (206.82KB)
Gimnazijos nuostatai
Vaivorykstes_gimnazijos_nuostatai.pdf (206.82KB)
Darbo tvarkos taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės 2016-09-09.doc (216KB)
Darbo tvarkos taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės 2016-09-09.doc (216KB)
Strateginis planas
Strateginis_planas.pdf (413KB)
Strateginis planas
Strateginis_planas.pdf (413KB)
Elektroninio dienyno nuostatai
Elektr. dienyno tvarkymo nuostatai.pdf (1.99MB)
Elektroninio dienyno nuostatai
Elektr. dienyno tvarkymo nuostatai.pdf (1.99MB)
Priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašas_2018.pdf (1.76MB)
Priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašas_2018.pdf (1.76MB)

Tvarkos

Dėl mokinių priėmimo, išvykimo, klasių komplektavimo, kėlimo į aukštesnę klasę ir ugdymo programos kartojimo
Priėm. tv. aprašas 03-08.pdf (993.3KB)
Dėl mokinių priėmimo, išvykimo, klasių komplektavimo, kėlimo į aukštesnę klasę ir ugdymo programos kartojimo
Priėm. tv. aprašas 03-08.pdf (993.3KB)
Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas
Krizių valdymo 11-17.doc (82.5KB)
Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas
Krizių valdymo 11-17.doc (82.5KB)
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tv. aprašas.pdf (3.32MB)
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tv. aprašas.pdf (3.32MB)
Dėl mokinių, turinčių nepatenkinamus metinius pažymius, ugdymo organizavimo ir informavimo
UGDYMO ORGANIZAVIMAS.pdf (127.23KB)
Dėl mokinių, turinčių nepatenkinamus metinius pažymius, ugdymo organizavimo ir informavimo
UGDYMO ORGANIZAVIMAS.pdf (127.23KB)
Dėl trumpalaikių, ilgalaikių konsultacijų mokiniams teikimo
konsultaciju_teikimo.pdf (139.87KB)
Dėl trumpalaikių, ilgalaikių konsultacijų mokiniams teikimo
konsultaciju_teikimo.pdf (139.87KB)
Mokymosi pagalbos mokiniui, jei jis dėl ligos nelankė mokyklos, teikimo tvarkos aprašas
MOKYMOSI_PAGALBOS_MOKINIUI.pdf (139.04KB)
Mokymosi pagalbos mokiniui, jei jis dėl ligos nelankė mokyklos, teikimo tvarkos aprašas
MOKYMOSI_PAGALBOS_MOKINIUI.pdf (139.04KB)
Mokytojų ir mokinių skatinimo tvarkos aprašas
skatinimo_tvarkos_aprasas.pdf (130.92KB)
Mokytojų ir mokinių skatinimo tvarkos aprašas
skatinimo_tvarkos_aprasas.pdf (130.92KB)
Pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
pagalbos_teikimo_nuostatai.pdf (3.33MB)
Pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
pagalbos_teikimo_nuostatai.pdf (3.33MB)
Socialinės - pedagoginės pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
Socialinė pedagoginė pagalba.doc (51KB)
Socialinės - pedagoginės pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
Socialinė pedagoginė pagalba.doc (51KB)
Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas
KVALIFIKACIJOS_TOBULINIMAS.pdf (209.22KB)
Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas
KVALIFIKACIJOS_TOBULINIMAS.pdf (209.22KB)
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
VGK sudarymas ir darbo organizavimas (1).pdf (3.07MB)
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
VGK sudarymas ir darbo organizavimas (1).pdf (3.07MB)
Individualios mokinių pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas
pazangos_stebejimas_fiksavimas.pdf (248.49KB)
Individualios mokinių pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas
pazangos_stebejimas_fiksavimas.pdf (248.49KB)
Dalykų, kursų keitimo tvarka
dalyko_keitimo_tvarkos_ap.pdf (199.65KB)
Dalykų, kursų keitimo tvarka
dalyko_keitimo_tvarkos_ap.pdf (199.65KB)
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas
ISIVERTINIMO_TVARKOS_APRASAS.pdf (110.99KB)
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas
ISIVERTINIMO_TVARKOS_APRASAS.pdf (110.99KB)
Dėl Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos mokytojų pavadavimo apmokėjimo
mokytoju_pavadavimas.pdf (92.27KB)
Dėl Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos mokytojų pavadavimo apmokėjimo
mokytoju_pavadavimas.pdf (92.27KB)
Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas
higienos_patikros.pdf (89.34KB)
Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas
higienos_patikros.pdf (89.34KB)
Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas
pirma_pagalba.pdf (116.41KB)
Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas
pirma_pagalba.pdf (116.41KB)
Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ir patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimą apie įstaigoje patirtą traumą, sveikatos sutrikdymą tvarkos aprašas
traumu_atvejais.pdf (91.85KB)
Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ir patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimą apie įstaigoje patirtą traumą, sveikatos sutrikdymą tvarkos aprašas
traumu_atvejais.pdf (91.85KB)
Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarkos aprašas.
neinfekcinemis_ligomis.pdf (91.93KB)
Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarkos aprašas.
neinfekcinemis_ligomis.pdf (91.93KB)
Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas
vartojant_svaigalus.pdf (111.41KB)
Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas
vartojant_svaigalus.pdf (111.41KB)
DĖL SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
SMURTO_IR PATYČIŲ_PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS TVARKOS_APRAŠAS.doc (117KB)
DĖL SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
SMURTO_IR PATYČIŲ_PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS TVARKOS_APRAŠAS.doc (117KB)
Dėl ugdomosios veiklos stebėsenos
DĖL UGDOMOSIOS STEBĖSENOS.docx (39.76KB)
Dėl ugdomosios veiklos stebėsenos
DĖL UGDOMOSIOS STEBĖSENOS.docx (39.76KB)
Budėjimo tvarkos aprašas
Budėjimo tvarkos aprašas.pdf (1.06MB)
Budėjimo tvarkos aprašas
Budėjimo tvarkos aprašas.pdf (1.06MB)
Dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų
Dėl Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, tvirtinimo
Smurto artimoje aplinkoje tv. aprašas.pdf (1.28MB)
Dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų
Dėl Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, tvirtinimo
Smurto artimoje aplinkoje tv. aprašas.pdf (1.28MB)
Pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
Pagalba mokiniui.pdf (1.4MB)
Pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
Pagalba mokiniui.pdf (1.4MB)
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas
2017-m.-Vieš. pirk. org.-tvarkos-aprašas.doc (221.5KB)
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas
2017-m.-Vieš. pirk. org.-tvarkos-aprašas.doc (221.5KB)
Neformaliojo vaikų švietimo tvarkos aprašas
Neformaliojo_svietimo_tvarkas_aprasas.docx (38.05KB)
Neformaliojo vaikų švietimo tvarkos aprašas
Neformaliojo_svietimo_tvarkas_aprasas.docx (38.05KB)
Dėl paramos priėmimo, skirstymo, apskaitos ir panaudojimo
Paramos gavimo ir panaud. tv. aprašas 2017 m..pdf (2.8MB)
Dėl paramos priėmimo, skirstymo, apskaitos ir panaudojimo
Paramos gavimo ir panaud. tv. aprašas 2017 m..pdf (2.8MB)
Kvalifikacijos tobulinimas
kvalifikacijos_tobulinimas.zip (1.47MB)
Kvalifikacijos tobulinimas
kvalifikacijos_tobulinimas.zip (1.47MB)