Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 
 

Ar kada nors susimąstėme, kam mokykloje reikalingi tėvai? Atsakymas paprastas: tėvai mokykloje reikalingi savo vaikams.


Štai mokslininkų argumentai:

• Kai tik tėvai pradeda aktyviai domėtis gyvenimu mokykloje, auga ne tik vaikų mokymosi motyvacija, bet ir bendras jų domėjimasis ugdymu.

• Kai tėvai aktyviai domisi vaiko mokymusi ir mokymu, vaikas daro didesnę pažangą ir pasiekia geresnių rezultatų.

• Kai tėvai aktyviai dalyvauja vaikų ugdyme, jie daro gerą įtaką vaikų savęs vertinimui, pasitikėjimui savimi.

• Kai tėvai mokykloje kartu su savo vaikais dalyvauja renginiuose, jie padeda vaikams lengviau prisitaikyti prie naujų situacijų, pastiprina juos, daro gerą įtaką vaikų auklėjimui ir ugdymui. Na, o kam mokslininkų argumentų maža, verta prisiminti, kad būti su savo vaikais kartu jiems svarbioje aplinkoje, dalyvauti kartu su jais įvairiose ugdymo veiklose, pažinti savo vaikus skirtingose aplinkose – tiesiog smagu, gera ir prasminga.

 

Spalio 9 d. – TĖVŲ DIENA

„Dėl gimnazijos 2018–2019 m. m. veiklos tikslų, uždavinių, prioritetų, mokytojų ir mokinių lūkesčių“.

18   val. aktų salėje – bendras tėvų susirinkimas.

1.    Dėl gimnazijos 2018–2019 m. m. veiklos tikslų, uždavinių, prioritetų, mokytojų ir mokinių lūkesčių.

Direktorė Irena Pintverytė

2.    Kiti klausimai.

2.1. Dėl pagalbos mokiniui specialistų veiklos.

Informuoja socialinė pedagogė Rosita Jankauskaitė, psichologė Rūta Lukošienė, specialioji pedagogė Diana Jarutienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rasa Palionienė, ugdymo karjerai specialistė Barbora Dotienė.

18.30 val. – klasių tėvų susirinkimai (kabinetai nurodyti gimnazijos interneto svetainėje ->Pagalba mokiniui->Tėvų dienos).

Nijolė Balčikonytė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Saugokime gamtą ir rūšiuokime atliekas kartu! 

Informaciją apie projektą „Mes rūšiuojam“ ir piešinių konkursą rasite prisegtame pranešime
Aprašymas mokykloms 2018.doc (236KB)
Informaciją apie projektą „Mes rūšiuojam“ ir piešinių konkursą rasite prisegtame pranešime
Aprašymas mokykloms 2018.doc (236KB)


Grupė gimnazistų savaitę mokysis universitete

 

 

 

Prasidėję mokslo metai ne tik skatina pakartoti ir įtvirtinti turimas žinias, bet pateikia ir naujų galimybių. Rugsėjo 24–28 d. Gargždų ,,Vaivorykštės“ II–III kl. gimnazistai dalyvauja Vilniaus Gedimino technikos universiteto vykdomame projekte ,,Ateities inžinerijos“ neakivaizdinių programų sesijose. Mokinius lydi socialinė pedagogė Rosita Jankauskaitė, koordinuoja fizikos mokytojas Romanas Rimkevičius.

 

 

Mokiniai įgyvendina dvi programas, teorines žinias sieja su praktiniais darbais.  Dalyvaudami programoje „Žalioji energetika“, jie ne tik išsamiau susipažins su saulės, vėjo ir hidroenergetikos technologijomis, bet ir užinos, kaip veikia šilumos siurbliai. Mokiniai konstruos, išbandys savo pačių suprojektuotus žaliosios energetikos įrenginių – saulės, vėjo, hidroelektrinių – modelius. Jiems padės ir patars kvalifikuoti VGTU dėstytojai, todėl išmoks ne tik projektuoti, bet ir konstruoti bei valdyti kompiuteriu programuojamus įrenginius.

 

 

Na, o programos „Šiuolaikinės statybinės konstrukcijos ir saugos sistemos“  dalyviai susipažins su fizikinėmis ir mechaninėmis medžiagų savybėmis, racionaliu medžiagų naudojimu šiuolaikinėse statybinėse konstrukcijose, inžineriniais saugos sistemų sprendimais, taikomais įvairios paskirties statiniuose. Programoje numatyti užsiėmimai padės mokiniams formuoti eksperimentinio darbo įgūdžius: išsikelti tikslus, sudaryti eksperimentinę programą, parinkti bandymo metodą, fiksuoti aktualią informaciją, tinkamai analizuoti rezultatus, formuluoti išvadas. Mokiniai turės galimybę eksperimentuodami nustatyti fizikines ir mechanines konstrukcinių medžiagų savybes bei jas taikys kurdami realybę atspindintį kompiuterinį medžiagos ar iš jos pagamintos konstrukcijos modelį.   Programoje numatytos išvykos – mokiniai apžiūrės Vilniaus mieste esančių skirtingas pėsčiųjų ir automobilių tiltų konstrukcijas, susipažins su jų projektavimo principais. Taikydami kompiuterinio projektavimo paketus, neakivaizdinės programos dalyviai modeliuos tilto konstrukciją, ją analizuos, fiziškai konstruos jos maketą ir, naudodami laboratorinę įrangą, išbandys.

 

 

Gimnazistams, dalyvaujantiems projekte ,,Ateities inžinerijos“, keičiasi ne tik mokymosi aplinka, mokytojai, bet atsiranda vis daugiau galimybių teorines žinias pritaikyti praktikoje.

 

 

Raimonda Mankevičienė,

 

 

 Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė 

 

Rugsėjo 20 d. – spalio 1 d. 24 I–IV klasių mokiniai, lydimi mokytojų A. Kalinauskienės, E. Girgždienės ir E. Venckausko, lankosi Švabacho menų gimnazijoje Vokietijoje. 

VILTIES SPARNAI

              Rugsėjo 10 dieną minima Pasaulinė savižudybių prevencijos diena. Ji skirta atkreipti dėmesį į didelį savižudybių skaičių ir ieškoti išeičių užkirsti tam kelią. Pasaulinės savižudybių prevencijos dienos šūkis – „Mažinkime savižudybes, veikdami kartu“. Taip siekiama parodyti, kad kiekvienas žmogus gali padėti kitam bendruomenės nariui, kuris turi minčių apie savižudybę. Prisidėdami prie šio šūkio, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokinių prezidentūros nariai, padedant gimnazijos psichologei Rūtai Lukošienei, sveikatos priežiūros specialistei Rasai Palionienei bei mokinių prezidentūros vadovei Birutei Gudauskienei, organizavo akciją. Klasių valandėlių metu gimnazistai ant popierinių plunksnelių nuoširdžiai surašė savo mintis ir atvirai kalbėjosi apie tai, kas jiems padeda liūdnomis gyvenimo akimirkomis: „Man džiaugsmo suteikia bendravimas su draugais, sportas, artimųjų palaikymas“, „Man padeda muzika, išsikalbėjimas, geri pažymiai, perskaityta knyga“, „Kavos puodelis, šuo, katinas, Mama“, „Nusiteikimas, kad nuo manęs priklauso gyvenimas, o ne nuo kitų“. Ant improvizuotos sienelės jie iš margaspalvių plunksnelių suklijavo simbolinius sparnus, kurie tarsi kviečia pakilti iš kartais mus aplankančio liūdesio ir skristi, patirti gyvenimo džiaugsmą. Kalbėdamiesi su mokiniais klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistės akcentavo, kad labai svarbu kuo anksčiau pastebėti asmens krizę ir užtikrinti pagalbos teikimą, kad būtų galima išvengti sunkesnių padarinių. Prašyti pagalbos nėra gėda, tai yra būtina.

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos informacijos sklaidos klubas 

Rugsėjo 23-ioji – Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. 1943 m. rugsėjo
23-iąja buvo likviduotas Vilniaus getas. Šiais metais minime 77-ąsias metines nuo Holokausto pradžios Lietuvoje, kuomet 1941 metais, liepos–gruodžio mėnesiais, buvo išžudyta didžioji dalis Lietuvoje gyvenusių žydų.

Gorzd, Memel, Shvekshne – tai jidiš kalba parašyti mūsų rajono vietovių, kuriose gausiai gyveno žydai, pavadinimai. 1941 m. birželio 22 d. nacių Vokietija užpuolė Sovietų Sąjungą. Lietuvoje prasidėjo dar nematytas visuotinis žydų išžudymas. A operatyvinės grupės vadovo Franz Walter Stahlecker įsakymu naciai Gargžduose birželio 24 d. įvykdė pirmąjį masinį žydų sušaudymą, kuriame žuvo 201 vyras.

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos Tolerancijos ugdymo centras pakvietė mokinius paminėti Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną pilietine iniciatyva „Atminties kelias“. Tikimės, kad istorijos mokytojos I. Jančauskienės įtaigus pasakojimas, skaityklos vedėjos D. Žurkauskienės asmeninės tragiškos šeimos istorijos liudijimas, akmenys su žmonių vardais, žydų holokausto vietoje sudėlioti į simbolinę menorą, primins, jog nužudyti žmonės buvo ne skaičius, bet žmonės su vardais ir asmeninėmis istorijomis, jog Lietuvos žydai gyveno čia, vaikščiojo tomis pačiomis gatvėmis, svajojo, puoselėjo savitas tradicijas ir kultūrą.  

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos etikos mokytoja Ilma Agajan 

Renkame naujus narius į teatro studiją!

Visus entuziastus, kurie norėtų išbandyti save teatro meno srityje, lauksime Teatro klasėje (prie aktų salės) antradienį ir ketvirtadienį 15 val. Teatro vadovė Sigita 

JAV ambasada Lietuvoje ir Amerikos Tarptautinio švietimo taryba kviečia moksleivius dalyvauti FLEX programoje. Šią mainų programą remia Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybė. FLEX programa suteikia galimybę gabiems ir talentingiems moksleiviams gyventi amerikiečių šeimose ir mokytis amerikiečių mokyklose 2019–2020 m. m. Susidomėję ir reikalavimus atitinkantys kandidatai kviečiami užpildyti internetinę paraišką iki 2018 m. spalio 16 d. http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/biblioteka/silome-aplankyti/4761-flex-2019-2020-lietuva

Gal tau patinka dainuoti, šokti, kurti scenarijus ir eiles, vaidinti ar pan.?!

Tau rūpi gimnazijos veikla, mokinių interesai, nori dalyvauti kuriant mokyklos gerovę?!

Kviečiame aktyviai dalyvauti popamokinėje gimnazijos veikloje.

Pasirinkite Jus dominantį būrelį.     

Kviečiame prisijungti prie šokių kolektyvo „FEEL IT“(kolektyvo vadovė – mokytoja Anželina).

Kviečiame prisijungti prie gimnazijos savivaldos (mokinių prezidentūros) (koordinatorė – mokytoja Birutė)

  

 

SKAITYKITE INFORMACIJĄ APIE DofE VEIKLAS čia
DofE stendas.docx (18.43KB)
SKAITYKITE INFORMACIJĄ APIE DofE VEIKLAS čia
DofE stendas.docx (18.43KB)