Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 
 

PADĖKA už nuoširdų ir aktyvų dalyvavimą pilietinėje akcijoje ,,Konstitucija gyvai“. Džiugu, kad jau tradicinėje tapusioje akcijoje šiais metais dalyvavo daugiau kaip 9200 mokinių net iš 41 savivaldybės. Dėkojame už dalyvavimą bei pilietiškumo ugdymą bendruomenėje.

Pagarbiai,

Pilietinio ugdymo skyrius 

Klaipėdos rajonо Jaunimo apdovanojimų vakaras „Auksinės lemputės“ grįžta. Kviečiame ne tik dalyvauti, bet ir padėti išrinkti nominantus! Siūlykite kandidatus https://goo.gl/forms/XD0oVf0epHTfTZYf1 2018 m. gruodžio 5 d. 18 val. Gargždų kultūros centre – jaunimo organizacijų narių pagerbimas! 

SVEIKINAME!

Šokių kolektyvas Feel.It lapkričio 17 d. Lenkijoje vykusiame tarptautiniame šokių konkurse Baltic Amber laimėjo antrą vietą. 

Įdomių veiklų gausa šiemet pasižymėjo Tarptautinė tolerancijos diena Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje. Pirmų gimnazijos klasių atstovams TUC vadovė Ilma Agajan vedė užsiėmimą „Stereotipai: apie etiketes, vaizdus ir antį“. Mokiniai ne tik patys išbandė, ką reiškia „nešioti etiketę“, analizavo reklamas, diskutavo apie stereotipų įtaką bendravimui, bet ir patys, pasinaudodami gauta patirtimi, medžiaga, ves tokias valandėles savo klasėse. Pirmų ir antrų klasių mokiniai vedė klasių valandėles tema „Tolerancijos raktas“ – pasaulio ir Lietuvos istorijoje ieškojo tolerancijos pavyzdžių, juos aptarė ir perkėlė ant simbolinių raktų. Trečiokai ir ketvirtokai dalyvavo pokalbyje „Tarptautinė savanorystė: veiklos prasmingumas, galimybės ir sąlygos“. Gargždų atvirojo jaunimo centro savanoriai iš Lietuvos, Gruzijos, Italijos  dalijosi patirtimi, ką davė savanorystė ir kaip ji gali pakeisti žmogaus gyvenimą. Lietuvių liaudies patarlė sako: naudojamas raktas – nerūdija. Naudokime kasdien Tolerancijos raktus!

Danutė Mockienė, TUC koordinatorė, ir

 Ilma Agajan, TUC vadovė          


Nuo 1995 m. UNECO sprendimu lapkričio mėnesį pasaulyje minima Tarptautinė tolerancijos diena, kurios tikslas atkreipti visuomenės dėmesį į įvairių problemų kamuojamus, turinčius kitokią nuomonę, skirtingos odos spalvos, tiesiog kitokius žmones. Šią dieną bendrojo ugdymo mokyklose organizuojami renginiai, diskusijos, skirti ugdyti pakantumą, kantrybę, gebėjimą suprasti kitus.

Gmnazijoje lapkričio 16 d. anglų kalbos mokytojos L. Rimkienės ir Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Socialinio darbo katedros vedėjo V. Rimkaus iniciatyva lankėsi penki studentai iš Butano, Indijos ir Bangladešo. Šie jauni žmonės gimnazijos mokiniams pristatė savo šalis, jų tradicijas, papasakojo apie ugdymo(si) sistemą. Gimnazistus bei jų mokytojas nustebino tai, jog Bangladeše veikia atskiros berniukų ir mergaičių mokyklos, o bendrai mokytis galima tik privačiose arba kadetų ugdymo įstaigose. Mokyklose mokytojai vyrai dėvi įprastus rūbus, o mokytojos moterys – tradicinius sarius, galvas dengia skraistėmis. Indijoje žmonės labai religingi ir moka nuoširdžiai švęsti šventes, bendravimas šeimoje indams – prioritetas. Savo ruožtu svečiai buvo nustebinti draugiškais gimnazijos mokinių ir mokytojų santykiais, nuoširdžiu bendravimu, nes tai nėra įprasta nė vienoje mūsų svečių šalyje.

Paklausti, ar nebuvo baisu vykti studijuoti į mažai žinomą Lietuvą, svečiai tikino, jog baimės ir nerimo būta, tačiau draugiški ir paslaugūs žmonės greitai padėjo  prisitaikyti prie kitokios kultūros. Po susitikimo su svečiais gimnazistai į klausimą, kokių savybių reikia turėti, kad išvyktum studijuoti į šalį, apie kurios egzistavimą esi girdėjęs tik geografijos pamokose arba matęs filmuose, vieningai atsakė – drąsos ir vidinės stiprybės, kurių, manau, nestokoja dauguma mokinių.

Šis susitikimas gimnazijoje buvo pirmas, tačiau tikimės, jog ne paskutinis, nes dar tiek daug reikia sužinoti ir išmokti.

Alina Kalinauskienė,

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja

2018 m. lapkričio 19–25 d. gimnazija jungiasi prie Europos Globalaus švietimo savaitės „Pasaulis keičiasi. O mes?". Globalaus švietimo savaitė – tai puiki proga dar kartą pagalvoti apie mūsų įpročius, pasirinktą gyvenimo būdą ir vartojimą, atrasti naujų švietimo ir socializacijos formų. Etikos, lietuvių kalbos, pilietinio ugdymo, ekonomikos, informacinių technologijų pamokose bus kviečiama susimąstyti apie tai, ką mes veikiame kiekvieną dieną, kaip įsivaizduojame ateitį ir ar galime ją keisti.

Etikos mokytoja ekspertė Ilma Agajan Nuostatai
Klaipėdos r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2282 patvirtintais nuostatais skelbiamas „Jaunimo kūrybiškumo konkursas“. Premija 150 eurų. www.klaipedos-r.lt skyrelyje „Informacija jaunimui“.
Nuostatai.doc (36.5KB)
Nuostatai
Klaipėdos r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2282 patvirtintais nuostatais skelbiamas „Jaunimo kūrybiškumo konkursas“. Premija 150 eurų. www.klaipedos-r.lt skyrelyje „Informacija jaunimui“.
Nuostatai.doc (36.5KB)
Gimnazija įsijungia į respublikinę pilietinę iniciatyvą Tolerancijos dienai paminėti. Šiais metais siūloma Tarptautinę Tolerancijos dieną paminėti su TOLERANCIJOS RAKTU. Tolerancijos savaitės renginiai gimnazijoje: klasių valandėlės „Ar aš tolerantiškas?“, „Tolerancijos raktas“, užsiėmimai „Stereotipinis mąstymas“, susitikimas su esamais ir buvusiais savanoriais „Tarptautinė savanorystė: veiklos prasmingumas, galimybės ir sąlygos“. 

Dovana gimnazijai – geltonasis autobusiukas

Lapkričio 5 dieną, ilgosios pertraukos metu, vidiniame gimnazijos kiemelyje buvo džiugiai sutiktas naujasis 19 vietų mokyklinis geltonasis autobusiukas „Vokswagen Crafter“. Jį padovanojo LR Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“. Sutiktuvės prasidėjo linksmu gimnazijos direktorės I. Pintverytės sveikinimu. Autobusiuku džiaugėsi ir originalumo nestokojanti mokinių prezidentūra: jie sukūrė smagų ketureilį. Vėliau mokiniai susipažino su šios transporto priemonės vairuotoju Arūnu, kuris žadėjo saugiai vežioti gimnazistus į mokyklą ir namo bei po visą Lietuvą, kitaip tariant, kur tik prireiks. Skambant iškilmingai muzikai į padangę pakilo įvairiaspalviai balionai, o dailės mokytoja Rita kartu su direktore papuošė autobusiuko dureles – priklijavo gimnazijos emblemą.  Ši dovana gimnazijai be galo vertinga ir atsipirks su kaupu – bus sprendžiama mokinių pavėžėjimo problema, dažniau atstovaujama įvairiuose renginiuose, vykstančiuose ne tik rajone, bet ir tolimesnėse Lietuvos vietovėse ar net už jos ribų.

Gimnazijos informacijos sklaidos klubo korespondentė Aušrinė 

ŠIUOLAIKINĖ MOKYKLA – ATRADIMŲ MOKYKLA

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokytojai tradiciškai per mokinių rudens atostogas dalijosi savo patirtimi kasmetinėje metodinėje konferencijoje „Kolega – kolegai“, kurią organizuoja Metodinė taryba. Čia pristatytos idėjos mokyklai, kaip kuriant virtualias mokymo(si) aplinkas pamokas padaryti įdomesnėmis, prasmingesnėmis, suteikiančiomis daugiau kūrybiškumo ir laisvės tiek mokytojui, tiek mokiniui. Dvi dienas vykusioje metodinėje sesijoje sulaukta ir svečių iš įvairių Klaipėdos regiono mokyklų bei Kauno jėzuitų gimnazijos.

Tardama sveikinimo žodį konferencijos dalyviams, pavaduotoja ugdymui, metodinės veiklos koordinatorė Nijolė Balčikonytė teigė, jog nors žodžiai „švietimas“ ir „mokslas“ asocijuojasi su juoda lenta, šalia kurios stovi kalbantis mokytojas, šiuolaikinės technologijos tai po truputį keičia. 21 a. mokykla ir mokytojas turi keistis, tai kelia naujus iššūkius diegiant šiuolaikiškas technologijas. Tačiau technologijos pačios sau nėra progresas, šiuolaikiška ir naudinga tai, ką jos duoda mokyklos bendruomenei. Jei mokytojas užsidegęs, išmaniosios technologijos jam padės visapusiškai, jos orientuotos į aktyvų mokinio vaidmenį pamokoje. Pavaduotoja džiaugėsi, kad vis daugiau gimnazijos bendruomenės narių išdrįsta mokytis patys, įtraukti į šį procesą ir savo kolegas, ir mokinius bei dalintis patirtimi ne tik su rajono, bet ir su visos respublikos mokytojais. Pagal Geros mokyklos koncepciją, šiuolaikinė mokykla – tai prasmės, atradimų mokykla, grindžianti savo veiklą susitarimais, nuo kurių ir priklauso mokymo(si) sėkmė. „Išmintingas žmogus, kuris žino reikalingus dalykus, o ne daugelį“, – šiais Antikos filosofo Aischilo žodžiais baigė sveikinimo kalbą N. Balčikonytė.

Pirmojoje konferencijos dalyje „Idėjos mokyklai“ savo sėkmėmis panaudojant pamokoje šiuolaikines technologijas pasidalino gimnazijos mokytojai Ilma Agajan, Giedra Aliulienė, Jolita Višinskienė, Giedrius Žemaitis, Dalia Bendikienė, Birutė Gudauskienė, Alina Kalinauskienė, Violeta Jurjonienė, Vida Mockuvienė. Apie Šimtmečio mozaiką pasakojo Joana Lukienė. Fizikos mokytojas Romanas Rimkevičius, pakvietęs konferencijos dalyvius į savo kabinetą, šmaikščiai pristatė interaktyvią lentą ir programą „Mozabook“. Jis teigė, jog šiuolaikinių technologijų įsisavinimas ir pritaikymas pamokoms reikalauja didžiulio mokytojo darbo, laiko ir užsispyrimo. (Visus gimnazijos mokytojų pranešimus galima rasti Klaipėdos rajono Švietimo centro interneto puslapyje.) Antroji konferencijos dalis – praktinė. Joje gimnazijos pedagogai ir svečiai galėjo išsamiau susipažinti su įvairių internetinių įrankių panaudojimu mokant(is).

Filosofas Liutauras Degėsys yra pasakęs, jog „<...> reikia laiku pajusti, kad tikrovė pakito, kad nebegalime remtis senomis teorijomis, atgyvenusiomis tiesomis, nes tai mus gramzdina į praeitį, taigi reikia eksperimentuoti. Ir pirmiausia – su savimi, o ne su kitais.“ Mokydamiesi ir mokydami kitus, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos pedagogai ir siekia, kad mokykla būtų šiuolaikiška, kur dera žinios ir gebėjimai, šiuolaikinės technologijos ir knyga, pažinimo džiaugsmas ir atsakomybė.

NERIJA VALINČIENĖ

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokytoja

GINTAUTO NAŠLĖNO nuotraukose konferencijos akimirkos. 

Lapkričio 6 d. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje praūžė „Pyragų diena“. Šią akciją inicijavo mokinių savivalda. Kilnios akcijos metu buvo surinka 200 eurų, kurie bus paaukoti Gargždų „Kranto“ pagrindinei mokyklai įsigyti inventorių. Tad tariame AČIŪ Jums, kad pirkote, Jūsų ugdytiniams, kad kepė pyragus!!!!

Mokinių savivaldos vadovė Birutė Gudauskienė 

Lapkričio 27 d.

(antradienis)

17–19 val.

TĖVŲ KONSULTACIJOS

„Pirmas signalinis pusmetis. Mokinių pažanga ir pasiekimai. Pagalbos mokiniams formos ir būdai“.

Konsultuoja mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai (kabinetai nurodyti gimnazijos interneto svetainėje: Pagalba mokiniui / Tėvų dienos).

 

17.30–19 val., 124 kab.

PASKAITA (MOKYMAI) I KLASIŲ TĖVAMS

„Meilė ir kontrolė: kaip sutarti su paaugliu?“.

Lektorė Sonata Vizgaudienė, Kretingos moterų informacijos ir mokymo centro psichologė.

 

19 val. (kabinetai nurodyti gimnazijos interneto svetainėje: Pagalba mokiniui / Tėvų dienos)

KLASIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAI. 

Spalio mėn. Gedimino technikos universiteto projekte ,,Ateities inžinerija“ neakivaizdinių programų antroje sesijoje gimnazijos mokiniai įgyvendina šias programas: ,,Statybinės konstrukcijos ir saugos sistemos“, ,,Žalioji energetika“, ,,Išmanusis šiltnamis“, ,,Liejimo technologijos detalių gamyboje“. Gimnazijos mokytojai dalyvauja K12 Forume`18. Renginyje pristatomos naujausios ir madingiausios inovatyvios technologijų idėjos. Pirmą kartą K12 forume kartu su technologijų ekspertais ranka rankon dirba ir technologijas pristato pedagogai. Forume dalyvauja mokslininkai, keliautojai, publicistai. Forumo tikslas – pasidalinti žiniomis, skatinti motyvaciją, veržlumą judėti kartu su naujovėmis. 

Gimnazijos mokytojai ne tik patys mokosi, bet ir moko kitus. Kasmetinėje metodinėje konferencijoje „Kolega – kolegai“ pristatomos idėjos mokyklai, kaip kuriant virtualias mokymo(si) aplinkas pamokas padaryti įdomesnėmis, prasmingesnėmis, nes gera šiuolaikiška pamoka, kai:

* mokytojai išlaisvėję ir kūrybiški;

* visi mokiniai daro pažangą;

* mokiniai ir mokytojai supranta, ką ir kodėl daro;

* pamokoje dominuoja vaikai;

* pamokoje nėra elgesio problemų;

* pamoka pradedama nuo iššūkių;

* pedagoginė provokacija – šiuolaikinio mokytojo įgūdis;

* klasė – draugiška ir saugi vieta;

* nebegalioja seni standartai.

Ar technologijos gali pakeisti švietimą į gerąją pusę? Taip. Tačiau jos neturi būti tikslas, o tik priemonė... sužinoti, pažinti, patirti, bendrauti, padėti vienas kitam, džiaugtis vienas kitu, pastebėti vienas kitą ir kt. Konferencija baigsis, veiklos persikels į pamokas...

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, metodinės veiklos koordinatorė, Klaipėdos rajono savivaldybės pokyčio komandos narė Nijolė Balčikonytė 

PASIDOMĖKITE Užsienio reikalų ministerijos organizuojamu konkursu:

http://urm.lt/uploads/default/documents/Essay%20prompts%20for%20UDHRfinal(1).pdf

Lietuvos pramonininkų konfederacija, siekdama pagerbti Petrą Vileišį – įžymų lietuvių tautinio atgimimo veikėją, ugdyti aukštos dorovinės kultūros verslininkystę, įsteigė Petro Vileišio vardines nominacijas. Viena iš nominacijų – Petro Vileišio statulėlė ir premija (600 eurų) – skiriama Lietuvos mokiniui. Kandidatai atrenkami pagal patvirtintą Lietuvos pramonininkų konfederacijos Petro Vileišio vardinės nominacijos skyrimo tvarką, kurioje numatyta, kad apdovanojimai teikiami ,,moksleiviams, aktyviai ir žingeidžiai siekiantiems sėkmingo mokymo programos įsisavinimo, kuriems būdingas noras ir pastangos suvokti bei ugdyti savyje verslumo mąstymą ir bruožus, dėmesys Lietuvos istorijos paveldui, pilietinės pareigos ir atsakomybės aukštas supratimas, visuomeninė veikla”. Lietuvos pramonininkų konfederacijos Tvarka paskelbta Lietuvos pramonininkų konfederacijos svetainėje adresu:  http://www.lpk.lt/apdovanojimai/petro-vileisio-nominacija/. Kandidatus prašoma pateikti iki lapkričio 5 d.

LRT televizijos laida „Mokslo sriuba“ kartu su Konstanta.lt skelbia mokslo populiarinimo rašinių konkursą! Geriausių tekstų autorių, jų mokytojų bei geriausiai pasirodžiusios klasės lauks padėkos ir šaunūs prizai! Dalyvių darbai bus publikuojami Delfi.lt, Lrt.lt, technologijos.lt, konstanta.lt, mokslosriuba.lt ir kituose portaluose. Vertins skaitytojai ir Lietuvos mokslininkų komisija. Tad rašinio tema gali pristatyti bet kokią mokslo sritį! Daugiau informacijos: http://mokslosriuba.lt/kartumesgalime/mokslo-populiarinimo-rasiniu-konkursas-2018/

Savivaldos diena paminėta netradiciškai – bibliotekoje

Spalio 10-ąją buvo minima Savivaldos diena. Jos metu Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokiniai, lydimi mokytojos Birutės Gudauskienės, svečiavosi Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje, kur buvo supažindinti su rajono savivaldybės iniciatyvomis ir moderniais bibliotekos projektais, jos veikla ir jaunimo perspektyvomis.

Renginys prasidėjo nuo naujojo savivaldybės pirkinio pristatymo – galingo ekskavatoriaus, kuris, kaip tikimasi, „gelbės” rajono gyventojus kelyje esant ekstremalioms oro sąlygoms, tvarkys kraštovaizdį bei atliks kitokius rajono gražinimo darbus.

Bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė kartu su skyriaus vedėja Maryte Jacikiene pristatė bibliotekos istoriją, veiklos sritis, papasakojo daug įdomių dalykų ne tik apie pačią biblioteką bet ir apie jos lankytojus. Renginio metu pristatyta Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema (LIBIS), skirta ne tik pagrindiniams bibliotekos veiklos procesams automatizuoti, bet ir vykdyti tarpbibliotekinio abonemento funkcijas, keistis bibliografiniais įrašais, duomenų bazėse esančią ir sklaidai skirtą informaciją integruoti į pasaulinius katalogus. Pristatytos ir kitos svetainės: https://www.ibiblioteka.lt, https://www.naxosmusiclibrary.com, „Ebsco”, kurios padeda mokiniams ir studentams visavertiškai išnaudoti bibliotekos galimybes.

Turėjome galimybę išbandyti interaktyvias knygas, kurios ne tik smagios, bet ir lavinančios, daugiau sužinojome apie bibliotekos vykdomą „Etnobook” projektą, kurio metu mokiniai vyksta į Ukrainą, susipažįsta su šios šalies žmonėmis, papročiais, tradicijomis. Tai puiki galimybė tiems, kurie nori išbandyti kažką naujo, pažinti šalies kultūrą, asmenybes. Dar viena bibliotekos naujovė, apie kurią žino retas – mini studija, kurią jau naudojasi policijos pareigūnai ir karininkai vesdami paskaitas, atviras diskusijas, protų mūšius. Tai išbandėme ir mes, sužinojome, ką reiškia būti gyvame eteryje, kaip vyksta informacijos sklaida ir pasiekia internetinę erdvę.

Bliotekininkės įdomiai papasakojo apie savo specialybę, jos ypatumus, teigė, jog tai ne nuobodus darbas, kaip mano daugelis, o daug jėgų ir kūrybiškumo reikalaujanti profesija. Renginio pabaigoje turėjome galimybę nemokamai įsigyti bibliotekos skaitytojo pažymėjimą, tai – dovana nuo Jono Lankučio viešosios bibliotekos bendruomenės.

Gimnazijos informacijos sklaidos klubo korespondentė Gabrielė 

Inauguruota naujoji Gargždų „Vaivorykštės” gimnazijos mokinių prezidentė

Spalio vienuoliktą dieną įvyko gimnazijai svarbi šventė – mokinių prezidentės inauguracija. Nors rinkimai rengti dar gegužę ir naujai išrinkta mokinių prezidentė jau spėjo daug ką nuveikti, jai teko visos mokyklos bendruomenės bei svečių akivaizdoje prisiekti tinkamai atstovauti gimnazijos mokiniams.

Gargždų „Vaivorykštės” gimnazijos mokiniai jau nuo ryto intensyviai ruošėsi,  repetavo, kad šventė praeitų sklandžiai. Po pamokų visi susirinko į aktų salę, kur prasidėjo nekantriai laukta prezidentės inauguracija, kurios kulminacija – iškilminga prezidentės, mokinių prezidentūros ir jos vadovės priesaika. Į šį postą demokratiškai išrinktą Deimantę sveikino administracija, klasių atstovai, mokytojai, bendraklasiai, draugai. Nuoširdžių žodžių, palinkėjimų nestokojo ir svečiai: Klaipėdos rajono mero pavaduotoja Rūta Cirtautaitė, kuri linkėjo prezidentei visokeriopos sėkmės ir užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo, Gargždų „Kranto” pagrindinės mokyklos atstovai. Deimantę taip pat pasveikinti atvyko jos mama su senele ir mažuoju broliuku. Ji priminė, jog šiame kelyje bus ir pakilimų, ir nuolydžių, bet tėvai ir mokyklos bendruomenė visada padės juos įveikti. Naująją prezidentę pasveikino ir muzikiniais pasirodymais, už tai dėkojame Gargždų kultūros centro vaikų šokio studijai „Trepsiukas” ir jos vadovei Lilijai Šepčenko, gatvės šokių grupei „Feel It” bei jos vadovei Anželinai Papievienei, gimnazijos chorui ir jo vadovei Jūratei Surblienei.

Kaip minėjo pati prezidentė, šios šventės ji labai laukė, tačiau net nepajuto, kaip greitai prabėgo laikas ir jau dabar daugybė darbų yra padarytų ir dar daugiau jų bus per dvejus kadencijos metus. „Labiausiai džiaugiuosi supratusi, jog turiu pačią supratingiausią ir nuostabiausią komandą, kuri visada pasiruošusi dirbti ir man padėti“, –  teigė Deimantė.

Gimnazijos informacijos sklaidos klubo korespondentė Gabrielė 

Tu gali išgelbėti gyvybę

Gimnazijoje paminėta Pasaulinė organų donorystės diena. Ketvirtus metus tradicija tapusioje kraujo donorystės akcijoje „Mes – laukiančiojo pagalbos viltis“, kurią organizavo visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rasa Palionienė ir etikos mokytoja Ilma Agajan kartu su Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos filialo specialistais, neatlygintinai davė kraujo  33 gimnazijos mokiniai, mokytojai ir Klaipėdos rajono gyventojai.

NKC Klaipėdos filialo donorų organizatorius Gintautas Žiuplys džiaugėsi savanorių gausa: Klaipėdos rajone per porą metų dovanojančiųjų kraujo skaičius padvigubėjo, užfiksuotas rekordas – 116 kraujo donorų. Specialistas akcentavo, kad akcijos metu didžiulis dėmesys skiriamas donorui, užtikrinamas saugumas prieš ir po kraujo davimo. NKC vienas iš svarbių tikslų – remti kilnią donorystės misiją ir skatinti žmones duoti kraujo kelis kartus per metus.

Gimnazijos bibliotekininkė Barbora Dotienė jaučia pareigą davyvauti donorystės akcijoje, nes tik dėl gerų žmonių kadaise paaukoto kraujo šiandien gali džiaugtis gyvenimu. Ji su malonumu ir dėkingumu širdyje dovanojo kraujo 11 kartų. Mokytoja Ilma Agajan donorystei ryžosi pirmą kartą, tikėdama, kad savo pavyzdžiu paskatins ir kitus. Abiturientė Saulė Grigonytė, galvojanti savo ateitį sieti su medicinos studijomis, kraujo donorystei ruošėsi atsakingai, iš anksto domėjosi, kaip tinkamai pasirengti, kad galėtų įgyvendinti keletą metų puoselėtą svajonę tapti donore. Mokinė tądien jautėsi pakiliai, džiaugėsi organizatorių nuoširdumu ir rūpestingumu bei dovanomis, mokytojų supratingumu ir dėmesiu. Mergina teigia, kad tokios akcijos organizavimas gimnazijoje turi įtakos jaunimo pilietiškumo, atsakingo požiūrio į gyvenimą ugdymui, skatina savanorystę.

Kiekvienas duodantis kraujo gali išgelbėti gyvybę, išgelbėk ir tu!

Pamiršai, negalėjai būti donoru?

Ne bėda. Nacionalinis kraujo centras kiekvieną mėnesį organizuoja kraujo donorystės akciją. Norite surengti kraujo donorystės akciją savo darbovietėje ar bendruomenėje? Susisiekite tel. 852392443, 864046994, elektroniniu paštu akcija@kraujodonoryste.lt Galite apsilankyti NKC Klaipėdoje adresu – Naikupės g. 28, prieš atvykdami paskambinkite tel. 846366055.

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokinė Odeta – kraujo donorė 

KVIETIMAS dalyvauti konkurse „Praeities stiprybė – dabarčiai“ 

Nuostatai_1.pdf (129.19KB)
Nuostatai_1.pdf (129.19KB)


LR Konstitucijos egzamino 2 etapo nugalėtojai: Eglė Eidėnaitė, IVc, Eidenis Kasperavičius, IIIa, Lukas Rimkus, IIIf, Žanas Zabėlius, IIIa. Gimnazistų istorijos mokytojos – Vida Mockuvienė, Ingrida Jančauskienė ir Gražina Pupšienė.

 

Linkime sėkmės finale, kuris vyks Vilniuje. Spalio 5 dieną gimnazijoje pristatytas projektas  ,,Mozaika – dovana gimnazijai ir miestui”. Ieškota idėjų ir technikų, kaip geriau atskleisti vientisą kūrinį, sudėliotą iš įvairiaspalvių piešinių ant kartono lapų, norėta pagerinti Lietuvos rekordą ir sukurti didžiausią piešinių mozaiką ant žemės. Mozaika kurta ištisus metus. Naudotos  trys spalvos: geltona, žalia, raudona. Projektas skirtas trims labai gražioms progoms –  Lietuvai-100, Gargždams-765, ,,Vaivorykštės” gimnazijai-30, todėl mozaika kurta panaudojant lietuvių tautinus raštus bei simboliką: rombą, kvadratą, tulpę, leliją... Ornamentas sudaromas iš vieno ar kelių ritmiškai pasikartojančių geometrinių ar vaizdinių elementų, kurie piešinio paviršiuje dėstomi atsižvelgiant į atskiras jo dalis bei visumą. Darbo pradžioje tikslinome projekto eskizą, skaičiavome lapus. Sunkiausia buvo padengti lapus pagrindo spalva (sunaudota 20 dažymo volelių) bei įspaudų formų pjaustymas.

Mozaikai panaudoti 1753 kartono lapai (46×64 cm), 20 litrų baltų dažų, 20 buteliukų dažų pigmentų. Tikėjomės sudėti 23,00 m × 22,40 m stačiakampės formos mozaiką (toks buvo projekto sumanymas, plotas būtų 515,2 m² iš 1750 lapų), bet lietus sutrukdė mozaiką dėlioti lauke, todėl mozaika buvo dėliojama gimnazijos sporto salėje (reikėtų dviejų sporto salių ploto, kad išdėliotume vientisą mozaiką), pratęsiant mozaikų juostas į koridorius ir pirmo aukšto fojė. Liudininkai ir fiksuotojai suskaičiavo 1753 lapus ir 516,08 m². Rekordą dar turi patvirtinti agentūra „Factum“. Lietuvoje rekordai registruojami pagal taisykles, kurios atitinka tradicinius Gineso (Guinness) pasaulio rekordų knygoje keliamus reikalavimus, jos yra šiek tiek papildytos ar patikslintos, pritaikytos agentūros „Factum“ darbo sąlygoms. Tikimės sulaukti teigiamo atsakymo.

Labai ačiū spaustuvei, kuri parėmė mus kartono lapais, gimnazijai už nupirktus dažus  bei visiems, kurie darbais ar mintimis prisidėjo prie mozaikos kūrimo.

Joana Lukienė,

dailės ir technologijų mokytoja ekspertė 

Kviečiame kūrybingus mokinius pasidalinti savo mintimis, idėjomis ir pademonstruoti viešojo kalbėjimo įgūdžius konferencijoje „Patirčių kaleidoskopas (Kaleidoscope of Personal Experience).  

Pasidomėkite čia...
Nuostatai.pdf (641.57KB)
Pasidomėkite čia...
Nuostatai.pdf (641.57KB)


Vyresnių klasių mokiniams inicijuojamas rašinių konkursas žmogaus teisių tema. Rašinius anglų kalba galima siųsti iki spalio 31 dienos. Išsami informacija apie konkursą yra šiose nuorodose:  https://lt.usembassy.gov/lt/lietuvos-moksleiviai-kvieciami-dalyvauti-rasiniu-konkurse-apie-zmogaus-teises/WEEE forumas ir VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ organizuoja Tarptautinę elektronikos atliekų dieną, kuri bus minima spalio 13 d. Tokiu būdu prisidėtumėte prie visuomenės, ypač vaikų ir jaunimo, informavimo ir švietimo apie atliekų tvarkymą bei pakartotinį gaminių naudojimą. 

„IDĖJA MOKYKLAI. VIRTUALIŲ APLINKŲ PANAUDOJIMAS MOKANT(-IS)“

Ar technologijos gali pakeisti švietimą į gerąją pusę? Taip. Tačiau jos neturi būti tikslas, o tik priemonė... sužinoti, pažinti, patirti, bendrauti, padėti vienas kitam, džiaugtis vienu kitu, pastebėti vienas kitą ir kt. Technologijų buvimas mokykloje savaime nėra progresas. Pirmenybė turi būti teikiama ne įrangai, o tam, ką ji gali suteikti mokiniams ir bendruomenei.

Sužinokite plačiau apie spalio 29–30 d. gimnazijoje vyksiantį renginį. 

Konferencijos programa
Lankstinukas.pdf (207.39KB)
Konferencijos programa
Lankstinukas.pdf (207.39KB)


Mokyklų draugystė skaičiuoja dešimtmečius

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija jau 26 metus vykdo projektą „Draugystė su Švabacho menų gimnazija“. Rugsėjo 20 – spalio 1 d. dvidešimt keturi I–IV klasių mokiniai ir juos lydintys trys mokytojai viešėjo Švabacho mieste (Vokietija). Kelionės tikslas – susipažinti su šios šalies kultūra, papročiais, bendraamžių gyvenimo ir mokymosi ypatumais, patobulinti anglų kalbos žinias ir kalbėjimo įgūdžius. Skaitykite plačiau->Tarptautiniai ir šalies projektai 


Spalio mėn. gimnazijos aktų salėje vyko pirmosios pagalbos mokymai. Į svečius ketvirtą kartą atvyko skubios medicinos pagalbos specialistai Lina Končienė ir Kęstutis Stasaitis. Šie žmonės ypač pabrėžė pirmosios pagalbos teikimo svarbą. „Atrodo, tai yra paprastas dalykas, tačiau praktika rodo, jog tai nėra lengva. Kokybiški paspaudimai užtikrina gyvybės atstatymą“, – kalbėjo L. Končienė.

Per mokymus gimnazistai praktiškai susipažino su pradiniu gaivinimu (apalpimo metu, užspringus, AID – automatinio išorinio defibriliatoriaus naudojimu viešose vietose), sužinojo bendrąsias žinias apie masyvaus kraujavimo stabdymą. Tai – ypač reikalinga informacija, kurią svarbu pakartoti įvairiuose gyvenimo etapuose.

Gimnazijos informacijos sklaidos klubo informacija

SVEIKINAME Lietuvos Konstitucijos egzamino 1-o etapo nugalėtojus – IIb, IIIa, IIIc, IIIf, IVg, IVf ir IVg klasių gimnazistus Liudą, Deimantę, Eidenį, Luką, Robertą, Joną ir Eglę bei jų istorijos mokytojas. 


Gerbiami Mokytojai,

Jūs – išsilavinę, profesionalūs, atviri naujovėms – žengiate visuomenės priešakyje, siekdami vieno bendro tikslo: išauklėti sąmoningus, kūrybingus, laisvę branginančius šalies piliečius. Į jus krypsta ir jaunų, ir brandžių žmonių žvilgsniai.

Jūs atveriate žinių ir kūrybos paslaptis visiems besimokantiems ir studijuojantiems, paliekate ryškų pėdsaką kiekvieno žmogaus gyvenime.

Nedaug yra profesijų, kuriose tiek savęs išdalijama: savo emocijų, patirties, žinių, meilės, atidumo, talento...

Linkiu imlių, dėmesingų mokinių, kantrybės, sėkmės profesiniame ir asmeniniame gyvenime.

Gerų ir kūrybingų Jums mokslo metų! Su Mokytojo diena!

Gimnazijos direktorė

Ar kada nors susimąstėme, kam mokykloje reikalingi tėvai? Atsakymas paprastas: tėvai mokykloje reikalingi savo vaikams.

Štai mokslininkų argumentai:

• Kai tik tėvai pradeda aktyviai domėtis gyvenimu mokykloje, auga ne tik vaikų mokymosi motyvacija, bet ir bendras jų domėjimasis ugdymu.

• Kai tėvai aktyviai domisi vaiko mokymusi ir mokymu, vaikas daro didesnę pažangą ir pasiekia geresnių rezultatų.

• Kai tėvai aktyviai dalyvauja vaikų ugdyme, jie daro gerą įtaką vaikų savęs vertinimui, pasitikėjimui savimi.

• Kai tėvai mokykloje kartu su savo vaikais dalyvauja renginiuose, jie padeda vaikams lengviau prisitaikyti prie naujų situacijų, pastiprina juos, daro gerą įtaką vaikų auklėjimui ir ugdymui. Na, o kam mokslininkų argumentų maža, verta prisiminti, kad būti su savo vaikais kartu jiems svarbioje aplinkoje, dalyvauti kartu su jais įvairiose ugdymo veiklose, pažinti savo vaikus skirtingose aplinkose – tiesiog smagu, gera ir prasminga.

Rugsėjo 26-ąją dieną minima Europos kalbų diena. Ji nebuvo užmiršta ir mūsų mokykloje – šią gražią popietę gimnazijos trečiokai turėjo galimybę dalyvauti anglų kalbos mokytojų Ingos ir Violetos rorganizuotame protų mūšyje. Renginyje mokiniai ne tik parodė savo žinias, bet ir jas pagilino bendraudami komandose ir atsakydami į neįprastus klausimus. Europos kalbų dienos proga mokinius pasveikino gimnazijos direktorė Irena Pintverytė. Ji pasidalino savo mintimis apie užsienio kalbų svarbą bei padrąsino mokinius ir palinkėjo jiems sėkmės.

              Renginyje dalyvavo net 10 komandų, kurios tarpusavyje varžėsi 3 turuose. Renginio vedėjas Eidenis užduotis skaitė net trimis kalbomis, nes kiekvienas turas buvo skirtas vis kitai kalbai – anglų, rusų bei lietuvių. Užduotys buvo tikrai nelengvos, bet gimnazistai nuotaikingai ir sumaniai jas įveikė bei gerai praleido laiką. Pirmąją vietą iškovojo „Emigrants“, antroji atiteko „Monkeys“ ir trečioji vieta – „Inkliuzams“. Pirmokai ir antrokai taip pat neliko nuošalyje. Pakartoję anglų kalbos abėcėlę, iš popieriaus iškirpo raides, jas dekoravo angliškais žodžiais prasidedančiais. Savo darbais papuošė stendą pirmajame aukšte.

IIIa klasės mokinė Anelė 

Saugokime gamtą ir rūšiuokime atliekas kartu! 

Informaciją apie projektą „Mes rūšiuojam“ ir piešinių konkursą rasite prisegtame pranešime
Aprašymas mokykloms 2018.doc (236KB)
Informaciją apie projektą „Mes rūšiuojam“ ir piešinių konkursą rasite prisegtame pranešime
Aprašymas mokykloms 2018.doc (236KB)


Grupė gimnazistų savaitę mokysis universitete

Prasidėję mokslo metai ne tik skatina pakartoti ir įtvirtinti turimas žinias, bet pateikia ir naujų galimybių. Rugsėjo 24–28 d. Gargždų ,,Vaivorykštės“ II–III kl. gimnazistai dalyvauja Vilniaus Gedimino technikos universiteto vykdomame projekte ,,Ateities inžinerijos“ neakivaizdinių programų sesijose. Mokinius lydi socialinė pedagogė Rosita Jankauskaitė, koordinuoja fizikos mokytojas Romanas Rimkevičius.

 

Mokiniai įgyvendina dvi programas, teorines žinias sieja su praktiniais darbais.  Dalyvaudami programoje „Žalioji energetika“, jie ne tik išsamiau susipažins su saulės, vėjo ir hidroenergetikos technologijomis, bet ir užinos, kaip veikia šilumos siurbliai. Mokiniai konstruos, išbandys savo pačių suprojektuotus žaliosios energetikos įrenginių – saulės, vėjo, hidroelektrinių – modelius. Jiems padės ir patars kvalifikuoti VGTU dėstytojai, todėl išmoks ne tik projektuoti, bet ir konstruoti bei valdyti kompiuteriu programuojamus įrenginius.
Na, o programos „Šiuolaikinės statybinės konstrukcijos ir saugos sistemos“  dalyviai susipažins su fizikinėmis ir mechaninėmis medžiagų savybėmis, racionaliu medžiagų naudojimu šiuolaikinėse statybinėse konstrukcijose, inžineriniais saugos sistemų sprendimais, taikomais įvairios paskirties statiniuose. Programoje numatyti užsiėmimai padės mokiniams formuoti eksperimentinio darbo įgūdžius: išsikelti tikslus, sudaryti eksperimentinę programą, parinkti bandymo metodą, fiksuoti aktualią informaciją, tinkamai analizuoti rezultatus, formuluoti išvadas. Mokiniai turės galimybę eksperimentuodami nustatyti fizikines ir mechanines konstrukcinių medžiagų savybes bei jas taikys kurdami realybę atspindintį kompiuterinį medžiagos ar iš jos pagamintos konstrukcijos modelį.   Programoje numatytos išvykos – mokiniai apžiūrės Vilniaus mieste esančių skirtingas pėsčiųjų ir automobilių tiltų konstrukcijas, susipažins su jų projektavimo principais. Taikydami kompiuterinio projektavimo paketus, neakivaizdinės programos dalyviai modeliuos tilto konstrukciją, ją analizuos, fiziškai konstruos jos maketą ir, naudodami laboratorinę įrangą, išbandys.
Gimnazistams, dalyvaujantiems projekte ,,Ateities inžinerijos“, keičiasi ne tik mokymosi aplinka, mokytojai, bet atsiranda vis daugiau galimybių teorines žinias pritaikyti praktikoje


Raimonda Mankevičienė

Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė 

Rugsėjo 20 d. – spalio 1 d. 24 I–IV klasių mokiniai, lydimi mokytojų A. Kalinauskienės, E. Girgždienės ir E. Venckausko, lankosi Švabacho menų gimnazijoje Vokietijoje. 

VILTIES SPARNAI

              Rugsėjo 10 dieną minima Pasaulinė savižudybių prevencijos diena. Ji skirta atkreipti dėmesį į didelį savižudybių skaičių ir ieškoti išeičių užkirsti tam kelią. Pasaulinės savižudybių prevencijos dienos šūkis – „Mažinkime savižudybes, veikdami kartu“. Taip siekiama parodyti, kad kiekvienas žmogus gali padėti kitam bendruomenės nariui, kuris turi minčių apie savižudybę. Prisidėdami prie šio šūkio, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokinių prezidentūros nariai, padedant gimnazijos psichologei Rūtai Lukošienei, sveikatos priežiūros specialistei Rasai Palionienei bei mokinių prezidentūros vadovei Birutei Gudauskienei, organizavo akciją. Klasių valandėlių metu gimnazistai ant popierinių plunksnelių nuoširdžiai surašė savo mintis ir atvirai kalbėjosi apie tai, kas jiems padeda liūdnomis gyvenimo akimirkomis: „Man džiaugsmo suteikia bendravimas su draugais, sportas, artimųjų palaikymas“, „Man padeda muzika, išsikalbėjimas, geri pažymiai, perskaityta knyga“, „Kavos puodelis, šuo, katinas, Mama“, „Nusiteikimas, kad nuo manęs priklauso gyvenimas, o ne nuo kitų“. Ant improvizuotos sienelės jie iš margaspalvių plunksnelių suklijavo simbolinius sparnus, kurie tarsi kviečia pakilti iš kartais mus aplankančio liūdesio ir skristi, patirti gyvenimo džiaugsmą. Kalbėdamiesi su mokiniais klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistės akcentavo, kad labai svarbu kuo anksčiau pastebėti asmens krizę ir užtikrinti pagalbos teikimą, kad būtų galima išvengti sunkesnių padarinių. Prašyti pagalbos nėra gėda, tai yra būtina.

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos informacijos sklaidos klubas 

Rugsėjo 23-ioji – Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. 1943 m. rugsėjo
23-iąja buvo likviduotas Vilniaus getas. Šiais metais minime 77-ąsias metines nuo Holokausto pradžios Lietuvoje, kuomet 1941 metais, liepos–gruodžio mėnesiais, buvo išžudyta didžioji dalis Lietuvoje gyvenusių žydų.

Gorzd, Memel, Shvekshne – tai jidiš kalba parašyti mūsų rajono vietovių, kuriose gausiai gyveno žydai, pavadinimai. 1941 m. birželio 22 d. nacių Vokietija užpuolė Sovietų Sąjungą. Lietuvoje prasidėjo dar nematytas visuotinis žydų išžudymas. A operatyvinės grupės vadovo Franz Walter Stahlecker įsakymu naciai Gargžduose birželio 24 d. įvykdė pirmąjį masinį žydų sušaudymą, kuriame žuvo 201 vyras.

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos Tolerancijos ugdymo centras pakvietė mokinius paminėti Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną pilietine iniciatyva „Atminties kelias“. Tikimės, kad istorijos mokytojos I. Jančauskienės įtaigus pasakojimas, skaityklos vedėjos D. Žurkauskienės asmeninės tragiškos šeimos istorijos liudijimas, akmenys su žmonių vardais, žydų holokausto vietoje sudėlioti į simbolinę menorą, primins, jog nužudyti žmonės buvo ne skaičius, bet žmonės su vardais ir asmeninėmis istorijomis, jog Lietuvos žydai gyveno čia, vaikščiojo tomis pačiomis gatvėmis, svajojo, puoselėjo savitas tradicijas ir kultūrą.  

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos etikos mokytoja Ilma Agajan 

Renkame naujus narius į teatro studiją!

Visus entuziastus, kurie norėtų išbandyti save teatro meno srityje, lauksime Teatro klasėje (prie aktų salės) antradienį ir ketvirtadienį 15 val. Teatro vadovė Sigita 

JAV ambasada Lietuvoje ir Amerikos Tarptautinio švietimo taryba kviečia moksleivius dalyvauti FLEX programoje. Šią mainų programą remia Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybė. FLEX programa suteikia galimybę gabiems ir talentingiems moksleiviams gyventi amerikiečių šeimose ir mokytis amerikiečių mokyklose 2019–2020 m. m. Susidomėję ir reikalavimus atitinkantys kandidatai kviečiami užpildyti internetinę paraišką iki 2018 m. spalio 16 d. http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/biblioteka/silome-aplankyti/4761-flex-2019-2020-lietuva

Gal tau patinka dainuoti, šokti, kurti scenarijus ir eiles, vaidinti ar pan.?!

Tau rūpi gimnazijos veikla, mokinių interesai, nori dalyvauti kuriant mokyklos gerovę?!

Kviečiame aktyviai dalyvauti popamokinėje gimnazijos veikloje.

Pasirinkite Jus dominantį būrelį.     

Kviečiame prisijungti prie šokių kolektyvo „FEEL IT“(kolektyvo vadovė – mokytoja Anželina).

Kviečiame prisijungti prie gimnazijos savivaldos (mokinių prezidentūros) (koordinatorė – mokytoja Birutė)

  

 

SKAITYKITE INFORMACIJĄ APIE DofE VEIKLAS čia
DofE stendas.docx (18.43KB)
SKAITYKITE INFORMACIJĄ APIE DofE VEIKLAS čia
DofE stendas.docx (18.43KB)