Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) – savarankiška, nuo valdžios ir partijų nepriklausoma, laisvo apsisprendimo pagrindu pedagogus, dėstytojus, vaikų darželių auklėtojas ir kitus švietimo ugdymo įstaigose dirbančius asmenis vienijanti organizacija. Pagrindiniai Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos uždaviniai ir tikslai – ginti savo narių profesines, ekonomines ir socialines teises bei teisėtus jų interesus; įtvirtinti pagarbą pedagoginiam darbui bei švietimo ir mokslo išimtinę svarbą visuomenėje ir valstybėje.(Plačiau skaitykite www.lsdps.lt).

 Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos darbuotojų profesinė sąjunga pradėjo veikti 1998 m. rugsėjį, pirmininku buvo išrinktas technologijų mokytojas Evaldas Venckauskas. Dabar organizacijai vadovauja matematikos mokytoja Verutė Nekrevičiūtė, posėdžių sekretorė – mokytoja Neringa Pilipauskienė. Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos darbuotojų profesinei sąjungai priklauso 18 narių: 14 mokytojų ir 4 gimnazijoje dirbantys asmenys. Jie tinkamai atstovauja švietimo sistemos darbuotojų interesams, susitinka su rajono, apskrities ir šalies LŠDPS atstovais aptarti strateginių švietimo sistemos ir jos darbuotojų problemų, teikia pasiūlymų Švietimo ir mokslo ministerijos, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros bei Socialinių reikalų komitetų atstovams. Yra nutarta pagal galimybes organizacijos narius finansiškai remti ligos, nelaimės atveju, pagerbti jubiliejų proga. Mūsų gimnazijos profesinės sąjungos nariai – aktyvūs įvairių konferencijų, forumų dalyviai.

 ,,Vaivorykštės“ gimnazijos profesinė sąjunga palaiko ryšius, bendradarbiauja ne tik su Klaipėdos rajono mokyklų, bet ir su kitomis Lietuvoje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis.

                                                                                                       Verutė Nekrevičiūtė

Profesinės sąjungos pirmininkė