Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga

                Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) – savarankiška, nuo valdžios ir partijų nepriklausoma, laisvo apsisprendimo pagrindu pedagogus, dėstytojus, vaikų darželių auklėtojus ir kitus švietimo ugdymo įstaigose dirbančius asmenis vienijanti organizacija. Pagrindiniai Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos uždaviniai ir tikslai – ginti savo narių profesines, ekonomines ir socialines teises bei teisėtus jų interesus; įtvirtinti pagarbą pedagoginiam darbui bei švietimo ir mokslo išimtinę svarbą visuomenėje ir valstybėje.

                Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos darbuotojų profesinė sąjunga pradėjo veikti 1998 m. rugsėjį. Jos nariai atstovauja švietimo sistemos darbuotojų interesams, susitinka su rajono, apskrities ir šalies LŠDPS atstovais aptarti strateginių švietimo sistemos ir jos darbuotojų problemų, teikia pasiūlymų Švietimo ir mokslo ministerijos, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros bei Socialinių reikalų komitetų atstovams. Yra nutarta pagal galimybes organizacijos narius finansiškai remti ligos, nelaimės atveju, pagerbti jubiliejų proga. Mūsų gimnazijos profesinės sąjungos nariai – aktyvūs įvairių konferencijų, forumų dalyviai. Bendradarbiaujame ne tik su Klaipėdos rajono mokyklų, bet ir su kitomis Lietuvoje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis. Plačiau skaitykite  www.lsdps.lt.

Profesinės sąjungos pirmininkė