Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Gargždų ,,Vaivorykštės” gimnazija

UGDYMO TIKSLAS - atstovauti mokinių interesus dalyvaujant gimnazijos valdyme, prisidėti prie gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo kuriant saugią, kūrybišką aplinką, bendradarbiaujant su gimnazijos bendruomene.

UGDYMO UŽDAVINIAI

  1. Aktyviai dalyvauti gimnazijos savivaldos institucijų veikloje.
  2. Aktyvinti bendradarbiavimą su gimnazijos mokytojais, mokiniais, tėvais.
  3. Bendrauti ir bendradarbiauti su miesto, rajono bei šalies mokyklų savivaldos institucijomis ir jaunimo organizacijomis dalyvaujant įvairiuose Klaipėdos rajono savivaldybės, apskrities ir šalies rengiamuose konkursuose, akcijose ir projektuose.
  4. Dalyvauti ir organizuoti gimnazijos renginius, formuoti naujas mokyklinių švenčių tradicijas nuolat ieškant naujų veiklos formų.


MOKINIŲ PREZIDENTŪRA

2020–2021 M.M.

Mokinio pavardė,   vardas

Klasė

Antanavičius Dominykas

IVc

Armalytė Deimantė

IVd

Ataitė Akvilė

IIIa

Busilaitė Beatričė

IIIa

Dargytė Evelina

IVa

Gedmintas Adrijus

IIe

Gigzdis Charlotte Gedile

IVe

Grišanovaitė Elija

IIb

Kairytė Augusta

IIc

Maciūtė Evelina

IIIb

Lankutis Jonas

IIc

Šliuožaitė Marija

IVc

Petrauskaitė Areta

IIId

Skrodenytė Simona

IId

Stasiulytė Džiuginta

IIb

Striaukaitė Simona

IId

Trakšelis Paulius

IIc

Venckevičius Donatas

IV

Žalūda Haroldas

IVd

Žilionytė Raminta

IIc