Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

 

Metodinė taryba

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje metodinė veikla vykdoma vadovaujantis Gargždų ,,Vaivorykštės” gimnazijos direktoriaus 2016 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V1-170 patvirtintu metodinės veiklos tvarkos aprašu. 

Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijoje (toliau – gimnazija) metodinė veikla organizuojama, vadovaujantis LR švietimo įstatymu, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais teisiniais aktais, rekomendacijomis mokytojų metodinei veiklai, gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašu (2016), gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo modeliu (2016), kitais gimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

Metodinė veikla suprantama kaip priemonių visuma, padedanti gimnazijos mokytojams, klasių vadovams ir specialistams tobulinti savo profesines kompetencijas, bendrauti ir bendradarbiauti, dalintis savo patirtimi.

Metodinė taryba

Asta Jonauskienė – Metodinės tarybos pirmininkė;

Alina Kalinauskienė – Metodinės tarybos pirmininko pavaduotoja, vertinimo grupės pirmininkė;

Nerija Valinčienė – lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė;

Rūta Laučienė – matematikos metodinės grupės pirmininkė;

Jolita Višinskienė – gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkas;

Giedra Aliulienė – užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė;

Ilma Agajan – socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė;

Rita Batečko – menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Ingrida Jančauskienė – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkas.