Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Gargždų ,,Vaivorykštės“ Gimnazijos taryba

 

Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, jungianti mokinių, jų tėvų (globėjų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems gimnazijos veiklos uždaviniams spręsti.

Mokytojai  

Dalia Bendikienė

Romanas Rimkevičius    

Vidas Vaitkus – posėdžių sekretorius

   Aldona Veikšienė

   Giedrius Žemaitis


Tėvai

Neringa Petruokienė    

Inga Piaulokienė    

Egidijus Preibys – pirmininkas  

Renata Taksrud 

Neringa Žemgulienė – pirmininko pavaduotoja      


Mokiniai

Emilija Dirgėlaitė (Ia klasė)  

Anelė Dromantaitė (IIIa klasė)  

Charlotte-Gedile Girgzdis (IIa klasė)  

Deimantė Meškytė (IIIc klasė)    

Henrikas Sadauskas (IIIf klasė)  

Gertrūda Žemgulytė (IIf klasė)