Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Gargždų ,,Vaivorykštės“ Gimnazijos taryba –

aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, jungianti mokinių, jų tėvų (globėjų) ir pedagogų atstovus svarbiausių gimnazijos veiklos uždavinių įgyvendinimui.


Dalia Bendikienė

Romanas Rimkevičius

Vidas Vaitkus – posėdžių sekretorius

Aldona Veikšienė

Giedrius Žemaitis

 

Neringa Petruokienė

Inga Piaulokienė

Egidijus Preibys – pirmininkas

Renata Taksrud

Neringa Žemgulienė – pirmininko pavaduotoja

         

Emilija Dirgėlaitė (Ia klasė)

Anelė Dromantaitė (IIIa klasė)

Charlotte-Gedile Girgzdis (IIa klasė)

Deimantė Meškytė (IIIc klasė) 

Henrikas Sadauskas (IIIf klasė)

Gertrūda Žemgulytė (IIf klasė)