Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

 

Gimnazijos vadovai

Sturonienė

Ona

Balčikonytė

Nijolė

Gutauskienė

Regina

Mockienė

Danutė

Specialistai ir kiti darbuotojai

Dotienė

Barbora

Jarutienė

Diana

Jankauskaitė

Rosita

Lukošienė

Rūta

Michinienė

Liudmila

Žlibinienė

Vaida

Žurkauskienė

Dalia

Mokytojai

Agajan

Ilma

Agintas

Darius

Aliulienė

Giedra

Batečko

Rita

Bendikienė

Dalia

Čekanauskas

Virginijus

Galeckienė

Donata

Gerulskienė

Jurgita

Girgždienė

Edita

Gudauskienė

Birutė

Jančauskienė

Ingrida

Jonauskienė

Asta

Kalinauskienė

Alina

Klimienė

Judita

Litvinienė

Sigita

Laučienė

Rūta

Liuksienė

Violeta

Lukienė

Joana

Kundrotienė

Raimonda

Marcinkevičius

Valentas

Matulaitienė

Aldona

Mockuvienė

Vida

Našlėnas

Gintautas

Papievienė

Anželina

Papievis

Tomas

Petrauskaitė

Audronė

Poškienė

Giedrė

Pupšienė

Gražina

Raudys

Rimantas

Rimkevičius

Romanas

Rimkienė

Laima

Ruginienė

Nijolė

Rusteikienė

Rasa

Surblienė

Jūratė

Sukurienė

Laima

Šukienė

Regina

Toliušienė

Daiva

Ulonienė

Inga

Vaitkienė

Lidija

Vaitkus

Vidas

Vaitkuvienė

Zofija

Valinčienė

Nerija

Vaišnoraitė

Asta

Veikšienė

Aldona

Venckauskas

Evaldas

Venckauskienė

Jurga

Višinskienė

Jolita

Žemaitis

Giedrius