Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Gimnazijos mokytojai

Gimnazijos vadovai

Pintverytė

Irena

Balčikonytė

Nijolė

Gutauskienė

Regina

Mockienė

Danutė

 

Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai 

Agajan

Ilma

Aliulienė

Giedra

Batečko

Rita

Bendikienė

Dalia

Birgėlienė

Raminta

Buivydienė

Jūratė

Čekanauskas

Virginijus

Dotienė

Barbora

Galeckienė

Donata

Girgždienė

Edita

Gudauskienė

Birutė

Jančauskienė

Ingrida

Jaraminaitė - Ūsienė

Milda

Jarutienė

Diana

Jankauskaitė

Rosita

Jomantienė

Aldona

Jonauskienė

Asta

Kalinauskienė

Alina

Laučienė

Rūta

Lukienė

Joana

Lukošienė

Rūta

Majauskienė

Vanda

Mankevičienė

Raimonda

Marcinkevičius

Valentas

Matulaitienė

Aldona

Mickuvienė

Julė

Mockuvienė

Vida

Narbekovienė

Irena

Našlėnas

Gintautas

Nekrevičūtė

Verutė

Papievienė

Andželina

Papievis

Tomas

Petrauskaitė

Audronė

Petrauskienė

Vidutė

Pilipauskienė

Neringa

Poškienė

Giedrė

Pupšienė

Gražina

Raudys

Rimantas

Rimkevičius

Romanas

Rimkienė

Laima

Ruginienė

Nijolė

Rusteikienė

Rasa

Surblienė

Jūratė

Sūkurienė

Laima

Šmitienė

Sigita

Špukaitė -Mamasalijeva

Neringa

Šukienė

Regina

Toliušienė

Daiva

Ulonienė

Inga

Vaitkienė

Lidija

Vaitkus

Vidas

Vaitkuvienė

Zofija

Valinčienė

Nerija

Vaišnoraitė

Asta

Veikšienė

Aldona

Venckauskas

Evaldas

Venckauskienė

Jurga

Vilkaitienė

Aldona

Zubauskienė

Lina

Žemaitis

Giedrius