Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Gimnazijos vadovai

Sturonienė

Ona

Balčikonytė

Nijolė

Gutauskienė

Regina

Mockienė

Danutė 

Mokytojai ir specialistai

Agajan

Ilma

Aliulienė

Giedra

Michinienė

Liudmila

Batečko

Rita

Bendikienė

Dalia

Buivydienė

Jūratė

Čekanauskas

Virginijus

Dotienė

Barbora

Galeckienė

Donata

Gerulskienė

Jurgita

Girgždienė

Edita

Gudauskienė

Birutė

Jančauskienė

Ingrida

Jarutienė

Diana

Jankauskaitė

Rosita

Jonauskienė

Asta

Kalinauskienė

Alina

Litvinienė

Sigita

Laučienė

Rūta

Lukienė

Joana

Lukošienė

Rūta

Majauskienė

Vanda

Kundrotienė

Raimonda

Marcinkevičius

Valentas

Matulaitienė

Aldona

Mockuvienė

Vida

Našlėnas

Gintautas

Nekrevičūtė

Verutė

Papievienė

Anželina

Papievis

Tomas

Petrauskaitė

Audronė

Poškienė

Giedrė

Pupšienė

Gražina

Raudys

Rimantas

Rimkevičius

Romanas

Rimkienė

Laima

Ruginienė

Nijolė

Rusteikienė

Rasa

Surblienė

Jūratė

Sūkurienė

Laima

Šmitienė

Sigita

Šukienė

Regina

Toliušienė

Daiva

Ulonienė

Inga

Vaitkevičius

Darius

Vaitkienė

Lidija

Vaitkus

Vidas

Vaitkuvienė

Zofija

Valinčienė

Nerija

Vaišnoraitė

Asta

Veikšienė

Aldona

Venckauskas

Evaldas

Venckauskienė

Jurga

Vilkaitienė

Aldona

Višinskienė

Jolita

Žemaitis

Giedrius 

Žlibinienė

Vaida

Žurkauskienė

Dalia