Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Kontaktai

Gimnazijos adresas: Vingio g. 6, LT-96140 Gargždai

Įstaigos kodas 191788821

El. paštas info@vaivorykstesgimnazija.lt; telefonas (8 46) 45 39 64, telefonas/faksas (8 46) 45 39 65

Irena Pintverytė – direktorė

Nijolė Balčikonytė – pavaduotoja ugdymui

Regina Gutauskienė – pavaduotoja ugdymui

Danutė Mockienė – pavaduotoja ugdymui

Justinas Gedvilas – pavaduotojas ūkiui

Liucija Budienė – raštinės vedėja

Audronė Bertulienė – vyr. buhalterė

Rosita Jankauskaitė – socialinė pedagogė

Liudmila Bakanovaitė – socialinė pedagogė

Diana Jarutienė – specialioji pedagogė

Rūta Lukošienė – psichologė

Rasa Palionienė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Barbora Dotienė – ugdymo karjerai koordinatorė

El. paštas: info@vaivorykstesgimnazija.lt; telefonas (8 46) 45 39 64, telefonas/faksas (8 46) 45 39 65

Priimamasis

Vingio g. 6

LT- 96140 Gargždai

El. paštas: info@vaivorykstesgimnazija.lt; telefonas (8 46) 45 39 64, telefonas/faksas (8 46) 45 39 65

Raštinės darbo laikas: 8.00–16.00 val.

Pietų pertrauka: 12.00–12.30 val.