Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

                                        ĮSTAIGOS VALDYMO STRUKTŪRA 

 

Direktorė Irena Pintverytė 1974 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijo rusų kalbos ir literatūros mokytojo specialybę. 1988-1992 metais dirbo rusų kalbos ir literatūros mokytoja Gargždų 3-iojoje vidurinėje mokykloje, o nuo 1992 metų šiai mokyklai vadovauja. Jos vadovaujama mokykla 1996 metais tapo gimnazija. 1994 m. jai suteikta rusų kalbos ir literatūros mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija, 1999 m. – 2-a vadybinė kategorija, 2005 m. – vidurinio ugdymo programos akreditavimo eksperto kompetencija.

 

El. paštas info@vaivorykstesgimnazija.lt

                   Telefonas 8 46 45 39 65 

Direktorės I. Pintverytės vadybinės funkcijos

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Balčikonytė 1982 m. baigė VU ir įgijo filologo, dėstytojo kvalifikaciją (lietuvių kalba ir literatūra, lotynų kalba). 1982-1986 dirbo Vilniaus 18-oje (dab. Antakalnio), 1986-1988 m. - Gargždų 2-oje (dab. ,,Kranto") vid. mokyklose. Nuo 1988 m. dirba Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir lietuvių bei lotynų kalbų mokytoja. Suteiktos lietuvių kalbos mokytojos metodininkės ir  lotynų kalbos mokytojos metodininkės kvalifikacinės kategorijos.  2015 m. suteikta pirmoji vadybinė kategorija. Nuo 2004 m. dalyvauja mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimuose; suteikta bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorės audito kuruojančiojo vertintojo kvalifikacinė kategorija.

El. paštas nijole.balcikonyte@vaivorykstesgimnazija.lt
Telefonas (8 46) 45 39 64

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui N. Balčikonytės vadybinės funkcijos

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Gutauskienė 1974 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą (VVPI) ir įgijo matematikos mokytojo specialybę. 2005 m. suteikta matematikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija. Nuo 1988 metų dirba Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 1999 m. jai suteikta 2-a vadybinė kategorija, 2005 m. – vidurinio ugdymo programos akreditavimo eksperto kompetencija. 

El. paštas regina.gutauskiene@vaivorykstesgimnazija.lt
Telefonas (8 46) 45 39 64

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui R. Gutauskienės vadybinės funkcijos

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Mockienė 1982 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą (VVPI) ir įgijo istorijos ir visuomenės mokslo mokytojos ir auklėjamojo darbo metodininkės kvalifikaciją. 1990 – 1996 m.m. dirbo istorijos mokytoja Gargždų 3-iojoje vidurinėje mokykloje, 1996 m. suteikta vyresniosios istorijos mokytojos kvalifikacija. Nuo 1996 metų balandžio mėn. dirba „Vaivorykštės“ gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 1999 m. suteikta 2-a vadybinė kategorija. 2005 m. – vidurinio ugdymo programos akreditavimo eksperto kompetencija. 

El. paštas danute.mockiene@vaivorykstesgimnazija.lt
Telefonas (8 46) 45 39 64

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui D. Mockienės vadybinės funkcijos

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams ir administracijai Justinas Gedvilas 1981 metais baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją ir įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę. Nuo 1994 metų dirba Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoju ūkio reikalams ir administracijai.  

El. paštas justinas.gedvilas@vaivorykstesgimnazija.lt
Telefonas (8 46) 45 39 64