Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Tėvų dienos

Ar kada nors susimąstėme, kam mokykloje reikalingi tėvai? Atsakymas paprastas: tėvai mokykloje reikalingi savo vaikams.

Štai mokslininkų argumentai:

• Kai tik tėvai pradeda aktyviai domėtis gyvenimu mokykloje, auga ne tik vaikų mokymosi motyvacija, bet ir bendras jų domėjimasis ugdymu.

• Kai tėvai aktyviai domisi vaiko mokymusi ir mokymu, vaikas daro didesnę pažangą ir pasiekia geresnių rezultatų.

• Kai tėvai aktyviai dalyvauja vaikų ugdyme, jie daro gerą įtaką vaikų savęs vertinimui, pasitikėjimui savimi.

• Kai tėvai mokykloje kartu su savo vaikais dalyvauja renginiuose, jie padeda vaikams lengviau prisitaikyti prie naujų situacijų, pastiprina juos, daro gerą įtaką vaikų auklėjimui ir ugdymui. Na, o kam mokslininkų argumentų maža, verta prisiminti, kad būti su savo vaikais kartu jiems svarbioje aplinkoje, dalyvauti kartu su jais įvairiose ugdymo veiklose, pažinti savo vaikus skirtingose aplinkose – tiesiog smagu, gera ir prasminga. 

 


Vadovai

Direktorė Ona Sturonienė – 101 kab.

Pavaduotoja ugdymui Nijolė Balčikonytė – 215 kab.

Pavaduotoja ugdymui Regina Gutauskienė – 216 kab.

Pavaduotoja ugdymui Danutė Mockienė – 107 kab.

 

Pagalbos mokiniui specialistai

Ugdymo karjerai specialistė Barbora Dotienė – 206 kab.

Socialinė pedagogė Liudmila Michinienė – 112 kab.

Socialinė pedagogė Rosita Jankauskaitė – 123 kab.

Specialioji pedagogė Diana Jarutienė – 208 kab.

Psichologė Rūta Lukošienė – 111 kab.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vaida Žlibinienė – 129 kab.

 

I klasės

Ia – Klasės vadovė Alina Kalinauskienė, 304a kab.

Ib – Klasės vadovė Violeta Jurjonienė, 318a kab.

Ic – Klasės vadovas Giedrius Žemaitis, 122 kab.

Id – Klasės vadovė Nerija Valinčienė, 217 kab.

Ie – Klasės vadovė Giedra Aliulienė, 201 kab.

If – Klasės vadovė Vida Mockuvienė, 302 kab.

II klasės

IIa – Klasės vadovas Vidas Vaitkus, 124 kab.

IIb – Klasės vadovė Lidija Vaitkienė, 115 kab.

IIc – Klasės vadovė Ilma Agajan, 106 kab.

IId – Klasės vadovė Giedrė Poškienė, 316 kab.

IIe – Klasės vadovė Rosita Jankauskaitė, 120 kab.

IIf – Klasės vadovė Jolita Višinskienė, 220 kab.

IIg – Klasės vadovė Anželina Papievienė, 121 kab.

III klasės

IIIa – Klasės vadovė Gražina Pupšienė, 305 kab.

IIIb – Klasės vadovė Aldona Veikšienė, 108 kab.

IIIc – Klasės vadovė Laima Rimkienė, 309 kab.

IIId – Klasės vadovė Rūta Lukošienė, 110 kab.

IIIe – Klasės vadovė Zofija Vaitkuvienė, 301 kab.

IV klasės

IVa – Klasės vadovė Inga Ulonienė, 308 kab.

IVb – Klasės vadovė Edita Girgždienė, 307 kab.

IVc – Klasės vadovė Raimonda Kundrotienė, 212 kab.

IVd – Klasės vadovė Jurga Venckauskienė, 306 kab.

IVe – Klasės vadovė Aldona Matulaitienė, 109 kab.

IVf – Klasės vadovė Ingrida Jančauskienė, 203 kab. 

 

Mokytojo   vardas, pavardė

Kabineto   Nr.

Lietuvių kalba

x

Nijolė Balčikonytė

215

 Jūratė   Buivydienė

218

Giedrė   Poškienė

316

Rasa   Rusteikienė

104

Daiva   Toliušienė

105

Nerija   Valinčienė

217

Vidas   Vaitkus

124

Zofija   Vaitkuvienė

301

Anglų kalba

x

Giedra   Aliulienė

201

Edita   Girgždienė

307

Asta   Jonauskienė

304

Violeta   Jurjonienė

318a

Alina   Kalinauskienė

304a

Laima   Rimkienė

309

Inga   Ulonienė

308

Vokiečių kalba

x

Sukurienė   Laima

319

Prancūzų kalba

x

Nijolė   Ruginienė

110

Rusų kalba

x

Ilma Agajan

106

Audronė   Petrauskaitė

209a

Lidija   Vaitkienė

115

Aldona Veikšienė

108

Matematika

x

Dalia   Bendikienė

202

Donata   Galeckienė

120

Rūta   Laučienė

219

Aldona   Matulaitienė

109

Verutė   Nekrevičiūtė

121

Giedrius   Žemaitis

122

Informacinės technologijos

x

Violeta   Liuksienė

313

Regina   Šukienė

312

Fizika

x

Rimantas   Raudys

311

Romanas   Rimkevičius

213

Biologija

x

Raimonda Kundrotienė

212

Jolita   Višinskienė

220

Chemija

x

Jurgita   Gerulskienė

211

Asta   Vaišnoraitė

209

Istorija, pilietinis ugdymas

x

Ingrida   Jančauskienė

203

Danutė   Mockienė

107

Vida Mockuvienė

302

Gražina   Pupšienė

305

Geografija

x

Birutė   Gudauskienė

303

Jurga   Venckauskienė

306

Ekonomika

x

Birutė   Gudauskienė

303

Nijolė   Ruginienė

110

Muzika

x

Jūratė   Surblienė

114

Technologijos

x

Sigita   Šmitienė

110

Evaldas   Venckauskas

113

Kūno kultūra

x

Virginijus   Čekanauskas

128

Valentas   Marcinkevičius

128

Tomas   Papievis

128

Anželina   Papievienė

128

Dailė

x

Rita   Batečko

317

Joana   Lukienė

318

Gintautas   Našlėnas

317

Dorinis ugdymas

x

Ilma Agajan   (etika)

106

Darius   Vaitkevičius (tikyba)

315

Teisė, psichologija

x

Rosita   Jankauskaitė (teisė)

123

Rūta   Lukošienė (psichologija)

111

Teatras

x

Sigita   Litvinienė

Teatro   studija (2 a.) 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nijolė Balčikonytė

2019-08-31