Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Tėvų dienos

Ar kada nors susimąstėme, kam mokykloje reikalingi tėvai? Atsakymas paprastas: tėvai mokykloje reikalingi savo vaikams.

Štai mokslininkų argumentai:

• Kai tik tėvai pradeda aktyviai domėtis gyvenimu mokykloje, auga ne tik vaikų mokymosi motyvacija, bet ir bendras jų domėjimasis ugdymu.

• Kai tėvai aktyviai domisi vaiko mokymusi ir mokymu, vaikas daro didesnę pažangą ir pasiekia geresnių rezultatų.

• Kai tėvai aktyviai dalyvauja vaikų ugdyme, jie daro gerą įtaką vaikų savęs vertinimui, pasitikėjimui savimi.

• Kai tėvai mokykloje kartu su savo vaikais dalyvauja renginiuose, jie padeda vaikams lengviau prisitaikyti prie naujų situacijų, pastiprina juos, daro gerą įtaką vaikų auklėjimui ir ugdymui. Na, o kam mokslininkų argumentų maža, verta prisiminti, kad būti su savo vaikais kartu jiems svarbioje aplinkoje, dalyvauti kartu su jais įvairiose ugdymo veiklose, pažinti savo vaikus skirtingose aplinkose – tiesiog smagu, gera ir prasminga.

 Direkcija

Direktorė – 101 kab.

Pavaduotojos ugdymui – 107, 215 ir 216 kab.


Pagalbos mokiniui specialistai

Psichologė – 112 kab.

Socialinės pedagogės – 123 ir 115 kab.

Specialioji pedagogė – 207 kab.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – 129 kab.

Ugdymo karjerai specialistė (bibliotekos vedėja) – biblioteka (2 a.)

Klasių susirinkimai vyksta šiuose kabinetuose:

I ir II klasės

Ia – 124 kab.

Ib – 313 kab.

Ic – 106 kab.

Id – 316 kab.

Ie – 120 kab.

If – 220 kab.

Ig – 218 kab.

IIa – 301 kab.

IIb – 305 kab.

IIc – 108 kab.

IId – 309 kab.

IIe – 110 kab.

IIf – 121 kab.

III ir IV klasės

IIIa – 308 kab.

IIIb – 307 kab.

IIIc – 212 kab.

IIId – 306 kab.

IIIe – 109 kab.

IIIf – 203 kab.

IVa – 318a kab.

IVb – 213 kab.

IVc – 201 kab.

IVd – 302 kab.

IVe – 217 kab.

IVf – 122 kab.

IVg – 304 kab.

 Susitikimai su mokytojais vyksta šiuose kabinetuose:

Mokomasis   dalykas / kabinetai

Lietuvių kalba

105,   124, 215, 217, 218, 301, 316 ir 319

Anglų kalba

201,   209, 304, 304a, 307, 308, 309, 315a, 318a

Vokiečių kalba

skaitykla

Prancūzų kalba

110

Rusų kalba

106,   108, 115 ir 209a

Matematika

109,   120, 121, 122, 216 ir 219

Informacinės technologijos

313   ir 312

Fizika

213,   311 ir 313

Biologija

212   ir 220

Chemija

209   ir 211

Istorija, pilietinis ugdymas

107,   203, 302 ir 305

Geografija

306

Ekonomika

303   ir 110

Muzika

309   ir 114

Kūno kultūra

128

Dailė

317   ir 318 (dailė)

110   ir 113 (technologijos)

Dorinis ugdymas

106   (etika)

123   (teisė)

112   (psichologija)

315   (tikyba)

Teatras

Teatro   studija (2 a.)

Pastabos:

Ø Išsamesnę informaciją tėvams rasite gimnazijos interneto svetainėje –

http://www.vaivorykstesgimnazija.lt / Pagalba mokiniams;

Ø informaciją apie mokytojus rasite e-dienyne TAMO. 

___________________________

Linkime puikaus bendravimo ir bendradarbiavimo!