Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

 

Gargždų „VAIVORYKŠTĖS“ GIMNAZIJA

2018-2019 m. m.

Informacija gimnazijos interneto svetainėje – http://www.vaivorykstesgimnazija.lt// Pagalba mokiniams/Tėvų dienos

Direkcija

Direktorė Irena Pintverytė – 101 kab.

Pavaduotoja ugdymui Nijolė Balčikonytė (lietuvių kalba) – 215 kab.

Pavaduotoja ugdymui Regina Gutauskienė (matematika) – 216 kab.

Pavaduotoja ugdymui Danutė Mockienė (istorija, pilietinis ugdymas) – 107 kab.

Pagalbos mokiniui specialistai

Psichologė Rūta Lukošienė – 112 kab.

Socialinė pedagogė Rosita Jankauskaitė – 123 kab.

Socialinė pedagogė Liudmila Bakanovaitė – 115 kab.

Specialioji pedagogė Diana Jarutienė – 207 kab.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – 129 kab.

Ugdymo karjerai specialistė Barbora Dotienė (bibliotekos vedėja) – biblioteka (2 a.)

Klasių susirinkimai vyksta šiuose kabinetuose:

I ir II klasės

Ia – 124 kab. Klasės vadovas Vidas Vaitkus (lietuvių kalba)

Ib – 313 kab. Klasės vadovė Neringa Pilipauskienė (informacinės technologijos, fizika)

Ic – 106 kab. Klasės vadovė Ilma Agajan (etika, rusų kalba)

Id – 316 kab. Klasės vadovė Giedrė Poškienė (lietuvių kalba)

Ie – 120 kab. Klasės vadovė Rosita Jankauskaitė (teisė)

If – 220 kab. Klasės vadovė Jolita Višinskienė (biologija)

Ig – 218 kab. Klasės vadovė Anželina Papievienė (kūno kultūra)

 

IIa – 301 kab. Klasės vadovė Zofija Vaitkuvienė (lietuvių kalba)

IIb – 305 kab. Klasės vadovė Gražina Pupšienė (istorija, pilietinis ugdymas)

IIc – 108 kab. Klasės vadovė Aldona Veikšienė (rusų kalba)

IId – 309 kab. Klasės vadovė Laima Rimkienė (anglų kalba, muzika)

IIe – 110 kab. Klasės vadovė Rūta Lukošienė (psichologija)

IIf – 121 kab. Klasės vadovė Verutė Nekrevičiūtė (matematika)

III ir IV klasės

IIIa – 308 kab. Klasės vadovė Inga Ulonienė (anglų kalba)

IIIb – 307 kab. Klasės vadovė Edita Girgždienė (anglų kalba)

IIIc – 212 kab. Klasės vadovė Raimonda Mankevičienė (biologija)

IIId – 306 kab. Klasės vadovė Jurga Venckauskienė (geografija)

IIIe – 109 kab. Klasės vadovė Aldona Matulaitienė (matematika)

IIIf – 203 kab. Klasės vadovė Ingrida Jančauskienė (istorija, pilietinis ugdymas)

 

IVa – 318a kab. Klasės vadovė Violeta Jurjonienė (anglų kalba)

IVb – 213 kab. Klasės vadovas Romanas Rimkevičius (fizika)

IVc – 201 kab. Klasės vadovė Giedra Aliulienė (anglų kalba)

IVd – 302 kab. Klasės vadovė Vida Mockuvienė (istorija, pilietinis ugdymas)

IVe – 217 kab. Klasės vadovė Nerija Valinčienė (lietuvių kalba)

IVf – 122 kab. Klasės vadovas Giedrius Žemaitis (metematika)

IVg – 304 kab. Klasės vadovė Alina Kalinauskienė (anglų kalba)

Tėvų dieną susitikimai su mokytojais vyksta šiuose kabinetuose:

Mokytojo   vardas, pavardė

Kabineto   Nr.

Lietuvių kalba

x

Nijolė   Balčikonytė

215

Jūratė   Buivydienė

218

Giedrė   Poškienė

316

Rasa   Rusteikienė

105

Daiva   Toliušienė

105

Neringa   Špukaitė-Mamasalijeva

319

Nerija   Valinčienė

217

Vidas   Vaitkus

124

Zofija   Vaitkuvienė

301

Anglų kalba

x

Giedra   Aliulienė

201

Edita   Girgždienė

307

Viktorija   Godiliauskienė

209

Aldona   Jomantienė

315a

Asta   Jonauskienė

304

Violeta   Jurjonienė

318a

Alina   Kalinauskienė

304a

Laima   Rimkienė

309

Inga   Ulonienė

308

Vokiečių kalba

x

Sukurienė   Laima

skaitykla

Prancūzų kalba

x

Nijolė   Ruginienė

110

Rusų kalba

x

Ilma   Agajan

106

Audronė   Petrauskaitė

209a

Lidija   Vaitkienė

115

Aldona   Veikšienė

108

Matematika

x

Dalia   Bendikienė

202

Donata   Galeckienė

120

Regina   Gutauskienė

216

Rūta   Laučienė

219

Aldona   Matulaitienė

109

Verutė   Nekrevičiūtė

121

Giedrius   Žemaitis

122

Informacinės technologijos

x

Raminta   Birgėlienė

313

Neringa   Pilipauskienė

313

Regina   Šukienė

312

Fizika

x

Neringa   Pilipauskienė

313

Rimantas   Raudys

311

Romanas   Rimkevičius

213

Biologija

x

Raimonda   Mankevičienė

212

Jolita   Višinskienė

220

Chemija

x

Asta   Vaišnoraitė

209

Aldona   Vilkaitienė

211

Istorija, pilietinis ugdymas

x

Ingrida   Jančauskienė

203

Danutė   Mockienė

107

Vida   Mockuvienė

302

Gražina   Pupšienė

305

Geografija

x

Jurga   Venckauskienė

306

Ekonomika

x

Birutė   Gudauskienė

303

Nijolė   Ruginienė

110

Muzika

x

Laima   Rimkienė

309

Jūratė   Surblienė

114

Technologijos

x

Sigita   Šmitienė

110

Evaldas   Venckauskas

113

Kūno kultūra

x

Virginijus   Čekanauskas

128

Valentas   Marcinkevičius

128

Irena   Narbekovienė

128

Tomas   Papievis

128

Anželina   Papievienė

128

Dailė

x

Rita Batečko

317

Joana   Lukienė

318

Gintautas   Našlėnas

317

Dorinis ugdymas

x

Ilma   Agajan (etika)

106

Rosita   Jankauskaitė (teisė)

123

Rūta   Lukošienė (psichologija)

112

Darius   Vaitkevičius (tikyba)

315

Teatras

x

Sigita   Litvinienė

Teatro   studija (2 a.)

                                                      

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Nijolė Balčikonytė

2018-08-31