Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Gargždų „VAIVORYKŠTĖS“ GIMNAZIJA

2017-2018 m. m.

 Direkcija

Direktorė Irena Pintverytė – 101 kab.

Pavaduotoja ugdymui Nijolė Balčikonytė (lietuvių kalba) – 215 kab.

Pavaduotoja ugdymui Regina Gutauskienė (matematika) – 216 kab.

Pavaduotoja ugdymui Danutė Mockienė (istorija, pilietinis ugdymas) – 107 kab.

 Pagalbos mokiniui specialistai

Psichologė Rūta Lukošienė – 112 kab.

Socialinė pedagogė Rosita Jankauskaitė – 123 kab.

Specialioji pedagogė Diana Jarutienė – 207 kab.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rasa Palionienė – 129 kab.

Ugdymo karjerai specialistė Barbora Dotienė (bibliotekos vedėja) – biblioteka (2 a.)

 

Klasių susirinkimai vyksta šiuose kabinetuose:

I ir II klasės

Ia – 301 kab. Klasės vadovė Zofija Vaitkuvienė (lietuvių kalba)

Ib – 305 kab. Klasės vadovė Gražina Pupšienė (istorija, pilietinis ugdymas)

Ic – 105 kab. Klasės vadovė Aldona Veikšienė (rusų kalba)

Id – 309 kab. Klasės vadovė Laima Rimkienė (anglų kalba, muzika)

Ie – 110 kab. Klasės vadovė Rūta Lukošienė (psichologija)

If – 121 kab. Klasės vadovė Verutė Nekrevičiūtė (matematika)

IIa – 311 kab. Klasės vadovė Inga Ulonienė (anglų kalba)

IIb – 316 kab. Klasės vadovė Edita Girgždienė (anglų kalba)

IIc – 212 kab. Klasės vadovė Raimonda Mankevičienė (biologija)

IId – 319 kab. Klasės vadovė Jurga Venckauskienė (lietuvių kalba)

IIe – 109 kab. Klasės vadovė Aldona Matulaitienė (matematika)

IIf – 203 kab. Klasės vadovė Ingrida Jančauskienė (istorija, pilietinis ugdymas)

III ir IV klasės

IIIa – 318a kab. Klasės vadovė Violeta Jurjonienė (anglų kalba)

IIIb – 213 kab. Klasės vadovas Romanas Rimkevičius (fizika)

IIIc – 201 kab. Klasės vadovė Giedra Aliulienė (anglų kalba)

IIId – 302 kab. Klasės vadovė Vida Mockuvienė (istorija, pilietinis ugdymas)

IIIe – 217 kab. Klasės vadovė Nerija Valinčienė (lietuvių kalba)

IIIf – 122 kab. Klasės vadovas Giedrius Žemaitis (metematika)

IIIg – 304 kab. Klasės vadovė Alina Kalinauskienė (anglų kalba) 

IVa – 207 kab. Klasės vadovė Viktorija Godiliauskienė (anglų kalba)

IVb – 202 kab. Klasės vadovė Dalia Bendikienė (matematika)

IVc – 106 kab. Klasės vadovė Ilma Agajan (etika, rusų kalba)

IVd – 124 kab. Klasės vadovas Vidas Vaitkus (lietuvių kalba)

IVe – 303 kab. Klasės vadovė Rasa Rusteikienė (lietuvių kalba)

IVf – 120 kab. Klasės vadovė Rosita Jankauskaitė (socialinė pedagogė)

IVg – 104 kab. Klasės vadovė Rūta Laučienė (matematika)

Tėvų dieną susitikimai su mokytojais vyksta šiuose kabinetuose

    Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 Nijolė Balčikonytė 2017-09-01  

Mokytojo   vardas, pavardė

Kabineto   Nr.

Lietuvių kalba

x

Nijolė   Balčikonytė

215

Jūratė   Buivydienė

218

Giedrė   Poškienė

316

Rasa   Rusteikienė

303

Daiva   Toliušienė

105

Neringa Špukaitė-Mamasalijeva

319

Nerija   Valinčienė

217

Vidas   Vaitkus

124

Zofija   Vaitkuvienė

301

Anglų kalba

x

Giedra   Aliulienė

201

Edita   Girgždienė

307

Viktorija   Godiliauskienė

209

Aldona   Jomantienė

315a

Asta   Jonauskienė

304

Violeta   Jurjonienė

318a

Alina   Kalinauskienė

304a

Laima   Rimkienė

309

Inga   Ulonienė

308

Vokiečių kalba

x

Sukurienė   Laima

skaitykla

Rusų kalba

x

Ilma Agajan

106

Audronė   Petrauskaitė

209a

Lidija   Vaitkienė

115

Aldona   Veikšienė

108

Matematika

xDalia   Bendikienė

202

Donata   Galeckienė

120

Regina   Gutauskienė

216

Rūta   Laučienė

104

Aldona   Matulaitienė

109

Julė   Mickuvienė

219

Verutė   Nekrevičiūtė

121

Irena   Šeputienė

120

Giedrius   Žemaitis

122

Informatika

x

Raminta   Birgėlienė

313

Donata   Galeckienė

interneto   skaitykla

Regina   Šukienė

312

Neringa   Pilipauskienė

313

Fizika

x

Neringa   Pilipauskienė

313

Rimantas   Raudys

311

Romanas   Rimkevičius

213

Biologija

x

Raimonda   Mankevičienė

212

Jolita   Višinskienė

220

Chemija

x

Asta   Vaišnoraitė

209

Aldona   Vilkaitienė

211

Istorija, pilietinis ugdymas

x

Ingrida   Jančauskienė

interneto   skaitykla

Danutė   Mockienė

107

Vida   Mockuvienė

302

Vidutė   Petrauskienė

203

Gražina   Pupšienė

305

Geografija, ekonomika

x

Jurga   Venckauskienė

306

Birutė   Gudauskienė

skaitykla

Muzika

x

Laima   Rimkienė

309

Jūratė   Surblienė

114

Technologijos

x

Sigita   Šmitienė

110

Evaldas   Venckauskas

113

Kūno kultūra

x

Virginijus   Čekanauskas

128

Valentas   Marcinkevičius

128

Irena   Narbekovienė

128

Tomas   Papievis

128

Anželina Papievienė

128

Dailė

x

Rita  Batečko

317

Joana   Lukienė

318

Gintautas   Našlėnas

317

Dorinis ugdymas

x

Ilma Agajan   (etika)

106

Rūta   Lukošienė (psichologija)

112

Darius   Vaitkevičius (tikyba)

315

Lina   Zubauskienė (etika)

106