Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Specialus pedagogas

Specialiosios pedagogės  Dianos Jarutienės konsultacijos gimnazijos bendruomenei  teikiamos el. p.: diana.jarutiene@vaivorykstesgimnazija.lt, Tamo dienyne.

 

 


SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS DIANOS JARUTIENĖS

DARBO LAIKAS

Savaitės   diena

Darbo   laikas

Pirmadienis

7.50-8.50  13.00–14.55

Antradienis

7.50-8.50  13.05–14.55

Trečiadienis

7.50-8.50  13.00–14.55

Ketvirtadienis

7.50-8.50  13.05–14.55

208 kabinetas

 

Veiklos kryptys:

• atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms, vertina specialiųjų poreikių mokinių pažangą ir pasiekimus;

• padeda specialiųjų poreikių mokiniams grupinių, pogrupinių ir individualių specialiųjų pratybų metu įsisavinti ugdymo turinį bei lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio gebėjimų lygį, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

• bendradarbiauja su mokytojais, klasių vadovais, psichologu, socialiniu pedagogu, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), įveikiant mokinių mokymosi sunkumus, aptariant specialiųjų poreikų mokinių pasiekimus, numatant tolimesnio ugdymo(si) kryptis;

• pataria mokytojams, kaip pritaikyti bendrąsias ugdymo programas, teikia rekomendacijas individualizuojant, diferencijuojant darbą pamokose; supažindina mokyklos bendruomenę su specialiojo ugdymo naujovėmis.