Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė metodininkė Rosita Jankauskaitė

Socialinė pedagogė metodininkė Liudmila Bakanovaitė

Veiklos sritys:

    

Gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė

Rosita Jankauskaitė

Gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė

Liudmila Bakanovaitė

123 kab. 

117 kab.

Savaitės dienos

Konsultavimo valandos

Savaitės dienos

Konsultavimo valandos

Pirmadienis

8.00 –   12.00 val.

Pirmadienis

8.00 –   12.00 val.

Antradienis

8.00 –   12.00 val.

Antradienis

8.00 –   12.00 val.

Trečiadienis

8.00 –   12.00 val.

Trečiadienis

8.00 –   12.00 val.

Ketvirtadienis

8.00 – 12.00 val.

Ketvirtadienis

8.00 –   12.00 val.

Penktadienis

8.00 –   12.00 val.

Penktadienis

8.00 –   10.00 val.

Specialioji pedagogė metodininkė Diana Jarutienė

Pagrindiniai specialiojo pedagogo veiklos tikslai ir uždaviniai – rūpintis mokinių, turinčių  specialiųjų ugdymo(si) poreikių, sunkumų korekcija bei sėkminga integracija mokykloje; bendradarbiauti su specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

Specialiojo pedagogo veiklos kryptys:

Darbo laikas:

Pirmadienis    7.45–8.50, 13–14.50
Antradienis     7.45–8.50, 13.05–14.50
Trečiadienis    7.45–8.50, 13–14.50
Ketvirtadienis  7.45–8.50, 13.05–14.50                      

Specialioji pedagogė dirba 208 kabinete