Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Psichologas

Psichologės Rūtos Lukošienės konsultacijos gimnazijos bendruomenei kasdien teikiamos el. p.: ruta.lukosiene@vaivorykstesgimnazija.lt, Tamo dienyne.


Psichologė Rūta Lukošienė

Neužsidaryk vienas su savo mintimis, jeigu nerimauji, bijai, stresuoji.

Kreipkis į mokyklos psichologą dėl įvairių TAU iškilusių sunkumų ir rūpesčių:

·        jei kyla sunkumų mokantis;

·        nesutari su draugais ar mokytojais;

·        jautiesi vienišas, nemylimas;

·        tau liūdna, sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti;

Tikslas – padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

Uždaviniai:

·      nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir mokymosi problemas ir padėti jas spręsti;

·      stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų;

·      konsultuoti mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;

·      atlikti aktualius mokykloje psichologinius tyrimus, atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius.

Veiklos sritys:

·      konsultavimas;

·      įvertinimas;

·      švietimas;

·      psichologinių problemų prevencija.

Psichologė R. Lukošienė konsultuoja 111 kabinete, 8–12 val. (kasdien); galima rašyti e-dienyno sistemoje TAMO.