Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Nuotolinis ugdymas

Valstybės sveikatos apaugos ministro sprendimas:

 

Valstybės sveikatos apsaugos ministro sprendimo pakeitimas:

  • Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 31 d. sprendimo Nr. V-3080 „Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų" pakeitimo: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ae06bcf25b5f11eba1f8b445a2cb2bc7

 

Pamokų laikas.pdf (206.38KB)
Pamokų laikas.pdf (206.38KB)