Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Mokytojams

Dokumentai

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio programų ugdymo aprašas
ugdymo_programu_aprasas.pdf (313.82KB)
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio programų ugdymo aprašas
ugdymo_programu_aprasas.pdf (313.82KB)
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas
2012-05-09-766.pdf (138.25KB)
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas
2012-05-09-766.pdf (138.25KB)
ĮSAK-556 ,,Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
ISAKYMAS_2017-02-13.pdf (113.85KB)
ĮSAK-556 ,,Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
ISAKYMAS_2017-02-13.pdf (113.85KB)

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos

Vidurinio ugdymo bendrosios programos

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. VASARIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-269 „DĖL VIDURINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO. Dokumentą rasite ŠMM tinklalapyje.

Bendrieji ugdymo planai
Bendrieji_ugdymo_planai.pdf (522.02KB)
Bendrieji ugdymo planai
Bendrieji_ugdymo_planai.pdf (522.02KB)
Geros mokyklos koncepcija
Geros_mokyklos_koncepcija.pdf (220.61KB)
Geros mokyklos koncepcija
Geros_mokyklos_koncepcija.pdf (220.61KB)
Geros mokyklos vertinimo kriterijai
Geros_mokyklos_vertinimo_rodikliai.pdf (314.31KB)
Geros mokyklos vertinimo kriterijai
Geros_mokyklos_vertinimo_rodikliai.pdf (314.31KB)

Brandos egzaminų ir įskaitų programos 

Ugdymo planai

Pasiekimų patikrinimas ir brandos egzaminai

Dienynai ir žurnalai

Metodinė medžiaga

Darbo reglamentavimas

Atestacija, kvalifikacija, pedagogų rengimas 

Teisinė informacija

Švietimo aprūpinimo standartai

Siuntiniai

Metodinė veikla
Metodine_veikla.doc (137.5KB)
Metodinė veikla
Metodine_veikla.doc (137.5KB)
Ilgalaikių planų, programų rašymo tvarkos aprašas
1_PLANU_PROGRAMU_RASYMO.doc (173.5KB)
Ilgalaikių planų, programų rašymo tvarkos aprašas
1_PLANU_PROGRAMU_RASYMO.doc (173.5KB)
Savianalizės ir veiklos tobulinimo anketa
Savianalizė.docx (25.98KB)
Savianalizės ir veiklos tobulinimo anketa
Savianalizė.docx (25.98KB)
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas
Mokyklos_v_k_i.pptx (1.98MB)
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas
Mokyklos_v_k_i.pptx (1.98MB)
21 a. mokinių gebėjimų ugdymas
gebejimai_schemos.zip (345.39KB)
21 a. mokinių gebėjimų ugdymas
gebejimai_schemos.zip (345.39KB)
Geros pamokos modelis
Gera_pamoka_modelis.pdf (262.51KB)
Geros pamokos modelis
Gera_pamoka_modelis.pdf (262.51KB)


Atestacijos programa

Atestacijos programa
Atestacijos programa.pdf (901.69KB)
Atestacijos programa
Atestacijos programa.pdf (901.69KB)


Kvalifikacija