Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Mokytojams

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas
2012-05-09-766.pdf (138.25KB)
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas
2012-05-09-766.pdf (138.25KB)
ĮSAK-556 ,,Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
ISAKYMAS_2017-02-13.pdf (113.85KB)
ĮSAK-556 ,,Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
ISAKYMAS_2017-02-13.pdf (113.85KB)

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos

Vidurinio ugdymo bendrosios programos

Brandos egzaminų ir įskaitų programos 

Ugdymo planai

Pasiekimų patikrinimas ir brandos egzaminai

Dienynai ir žurnalai

Metodinė medžiaga

Darbo reglamentavimas

Atestacija, kvalifikacija, pedagogų rengimas 

Teisinė informacija

Švietimo aprūpinimo standartai

Metodinė veikla
Metodine_veikla.doc (137.5KB)
Metodinė veikla
Metodine_veikla.doc (137.5KB)
Ilgalaikių planų, programų rašymo tvarkos aprašas
1_PLANU_PROGRAMU_RASYMO.doc (173.5KB)
Ilgalaikių planų, programų rašymo tvarkos aprašas
1_PLANU_PROGRAMU_RASYMO.doc (173.5KB)
Savianalizės ir veiklos tobulinimo anketa
Savianalizė.docx (25.98KB)
Savianalizės ir veiklos tobulinimo anketa
Savianalizė.docx (25.98KB)
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas
Mokyklos_v_k_i.pptx (1.98MB)
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas
Mokyklos_v_k_i.pptx (1.98MB)
21 a. mokinių gebėjimų ugdymas
gebejimai_schemos.zip (345.39KB)
21 a. mokinių gebėjimų ugdymas
gebejimai_schemos.zip (345.39KB)
Geros pamokos modelis
Gera_pamoka_modelis.pdf (262.51KB)
Geros pamokos modelis
Gera_pamoka_modelis.pdf (262.51KB)
>Klasės vadovo veiklos planas
Klasės vadovo veiklos programa.docx (37.87KB)
>Klasės vadovo veiklos planas
Klasės vadovo veiklos programa.docx (37.87KB)
Mokinio individualios pažangos vertinimas
Mokinio-individualios-pazangos-vertinimas.pdf (3.92MB)
Mokinio individualios pažangos vertinimas
Mokinio-individualios-pazangos-vertinimas.pdf (3.92MB)
Savivaldus mokymasis
Savivaldus mokymasis.pdf (1.1MB)
Savivaldus mokymasis
Savivaldus mokymasis.pdf (1.1MB)
Įgalinančio ugdymo raiškos edukacinės įtraukties sąlygomis analizė
Įgalinančio ugdymo raiška.pdf (1.14MB)
Įgalinančio ugdymo raiškos edukacinės įtraukties sąlygomis analizė
Įgalinančio ugdymo raiška.pdf (1.14MB)