Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija
 

Mokiniams

Aktualu

Dr. K. Urbos rekomenduojamos knygos 9-10 kl.
Dr. K. Urbos rekomenduojamos skaityti knygos 9-10 kldocx (16.28KB)
Dr. K. Urbos rekomenduojamos knygos 9-10 kl.
Dr. K. Urbos rekomenduojamos skaityti knygos 9-10 kldocx (16.28KB)
Rekomenduojamos knygos
Rekomenduojamos knygos.pdf (266.79KB)
Rekomenduojamos knygos
Rekomenduojamos knygos.pdf (266.79KB)
Privalomos ir rekomenduojamos literatūros sąrašai
lietuviu_ir_uzsienio.pdf (135.71KB)
Privalomos ir rekomenduojamos literatūros sąrašai
lietuviu_ir_uzsienio.pdf (135.71KB)
Chrestomatija III-IV klasei
E_Chrestomatija.pdf (16.66MB)
Chrestomatija III-IV klasei
E_Chrestomatija.pdf (16.66MB)
REFERATAS – ĮVADAS Į BRANDOS DARBĄ
BRANDOS_ĮVADAS_2020.ppt (539.5KB)
REFERATAS – ĮVADAS Į BRANDOS DARBĄ
BRANDOS_ĮVADAS_2020.ppt (539.5KB)
Literatūros sąrašas 11-12 kl.
Literatūros sąrašas 11-12 kldoc (69KB)
Literatūros sąrašas 11-12 kl.
Literatūros sąrašas 11-12 kldoc (69KB)

http://charakteris.info/asmenybes-testas

Mokinių elgesio taisyklės

Mokinių elgesio taisyklės
Mokiniu_lgesio_taisykles_mokykloje_2012_naujas.pdf (208.74KB)
Mokinių elgesio taisyklės
Mokiniu_lgesio_taisykles_mokykloje_2012_naujas.pdf (208.74KB)

Mokinių teisės ir pareigos

Mokinių teisės ir pareigos
Mokini_teis_ir_pareigos.pdf (163.95KB)
Mokinių teisės ir pareigos
Mokini_teis_ir_pareigos.pdf (163.95KB)

Prašymai

I klasė
I_KLASE.doc (28KB)
I klasė
I_KLASE.doc (28KB)
II klasė
II_KLASE.doc (27KB)
II klasė
II_KLASE.doc (27KB)
III Klasė
III Klase.zip (14.32KB)
III Klasė
III Klase.zip (14.32KB)
IV klasė
IV_KLASE.doc (27KB)
IV klasė
IV_KLASE.doc (27KB)
Prašymo forma dėl atleidimo nuo užsienio kalbos egzamino
Del_atleidimo_nuo_uzsienio_k_egz.doc (34KB)
Prašymo forma dėl atleidimo nuo užsienio kalbos egzamino
Del_atleidimo_nuo_uzsienio_k_egz.doc (34KB)
Dėl tarptautinių užsienio kalbos egzaminų
Del_tarptautiniu_uzsienio_kalbu_egz.pdf (183.35KB)
Dėl tarptautinių užsienio kalbos egzaminų
Del_tarptautiniu_uzsienio_kalbu_egz.pdf (183.35KB)
Prašymas laikyti menų ir technologijų brandos egzaminą
Prašymas laikyti menų ir technologijų brandos egzaminą.doc (44.5KB)
Prašymas laikyti menų ir technologijų brandos egzaminą
Prašymas laikyti menų ir technologijų brandos egzaminą.doc (44.5KB)
Prašymas rašyti brandos darbą
Prašymas dėl brandos darbo.docx (14.27KB)
Prašymas rašyti brandos darbą
Prašymas dėl brandos darbo.docx (14.27KB)
Eksterno prašymas laikyti brandos egzaminus
Eksterno prašymas laikyti brandos egzaminus.doc (69KB)
Eksterno prašymas laikyti brandos egzaminus
Eksterno prašymas laikyti brandos egzaminus.doc (69KB)

III-IV klasės

Kursų keitimas
Kursu_keitimo_prasymo_forma.doc (39.5KB)
Kursų keitimas
Kursu_keitimo_prasymo_forma.doc (39.5KB)
Brandos darbo programa
Brandos darbo programa.pdf (135.03KB)
Brandos darbo programa
Brandos darbo programa.pdf (135.03KB)
Brandos darbo vertinimo kriterijai
Brandos darbo vertinimo kriterijai.pdf (249.27KB)
Brandos darbo vertinimo kriterijai
Brandos darbo vertinimo kriterijai.pdf (249.27KB)
Brandos darbo vykdymas
Brandos darbo vykdymas.pdf (238.37KB)
Brandos darbo vykdymas
Brandos darbo vykdymas.pdf (238.37KB)
Brandos egzaminų organizavimo tvarkos aprašas
Brandos egzaminų organizavimo tvarkos aprašas.pdf (445.31KB)
Brandos egzaminų organizavimo tvarkos aprašas
Brandos egzaminų organizavimo tvarkos aprašas.pdf (445.31KB)

Individualių planų sudarymui reikalinga informacija

Individualaus ugdymo(si) plano pildymo instrukcija
Kaip_pildyti_iup.pdf (343.67KB)
Individualaus ugdymo(si) plano pildymo instrukcija
Kaip_pildyti_iup.pdf (343.67KB)

Egzaminai

Tarptautinių užsienio egzaminų įvertinimo įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašas

Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamos pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymas

Priėmimas

Sprendimas dėl priėmimo į mokyklas tvarkos aprašo ir mokyklų aptarnavimo teritorijų
del priemimo i mokyklas tvarkos apraso ir mok aptarnavimo ter.zip (2.93MB)
Sprendimas dėl priėmimo į mokyklas tvarkos aprašo ir mokyklų aptarnavimo teritorijų
del priemimo i mokyklas tvarkos apraso ir mok aptarnavimo ter.zip (2.93MB)
LR piliečių ir užsieniečių, atvykusių ar grįžusių gyventi į Lietuvą, vaikų ugdymo organizavimas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose
Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių.docx (16.83KB)
LR piliečių ir užsieniečių, atvykusių ar grįžusių gyventi į Lietuvą, vaikų ugdymo organizavimas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose
Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių.docx (16.83KB)NAUDINGA INFORMACIJA

www.aikos.smm.lt (Atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema)
www.lamabpo.lt (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti)
www.studijos.lt (Studijos)
www.kurstoti.lt (Tinklapis apie studijas)
www.mokslas.lt (Lietuvos mokslas ir studijos)
www.egzaminai.lt (Nacionalinis egzaminų centras)
www.smm.lt (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija)
www.kurstudijuoti.lt (Kur studijuoti?)
http://www.mukis.lt/lt/ literaturos-sarasas.html (Literatūra studijų ir karjeros temomis)
http://euroguidance.lt/ profesijosvadovas (Profesijos vadovas)
http://www.mukis.lt/lt/ profesiju_filmai.html (Filmai apie profesijas)
http://www.mukis.lt/lt/ profesiju_nuotraukos.html (Profesijų nuotraukos)
http://www.mukis.lt/lt/ mokinio_knyga.html (Mokinio knyga)
http://www.studijos.lt/ pasirink-profesija (Profesijų aprašymas)
http://balticstudent.eu/index. php/lt/ (Studijos užsienyje)
http://www.studinfo.lt/lt/ (Studijų užsienyje informacijos centras)
www.ldb.lt (Lietuvos darbo birža)
http://www.ldb.lt/Informacija/ DarboRinka/Puslapiai/ isidarbinimo_galimybiu_ barometras.aspx (Įsidarbinimo galimybių Lietuvoje barometras)
http://www.vsf.lt/ (Valstybinis studijų fondas)

Universitetai

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas http://www.ism.lt/
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija http://www.lka.lt
Kauno medicinos universitetas http://www.kmu.lt
Kauno technologijos universitetas http://www.ktu.lt
Klaipėdos universitetas http://www.ku.lt
Lietuvos krikščioniškojo fondo aukštoji mokykla http://www.lcc.lt
Lietuvos kūno kultūros akademija http://www.lkka.lt
Lietuvos muzikos ir teatro akademija http://lmta.lt
Lietuvos veterinarijos akademija http://www.lva.lt
Lietuvos žemės ūkio universitetas http://www.lzuu.lt
Mykolo Romerio universitetas http://www.mruni.lt
Šiaulių universitetas http://www.su.lt
Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija http://www.tks.lt
Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla http://www.tvm.vu.lt//
Vilniaus verslo teisės akademija http://www.vvtakademija.lt
Vilniaus dailės akademija  http://www.vda.lt
Vilniaus Gedimino technikos universitetas  http://www.vtu.lt
Vilniaus pedagoginis universitetas  http://www.vpu.lt
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija  http://vilnius.lcn.lt/ seminarija/
Vilniaus universitetas  http://www.vu.lt
Vytauto Didžiojo universitetas  http://www.vdu.lt

Kolegijos

Alytaus kolegija http://www.akolegija.lt
Kauno kolegija http://www.kauko.lt/
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija http://www.kmaik.lm.lt/
Kauno technikos kolegija http://www.ktk.lt
Klaipėdos kolegija http://www.klk.lt
Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija http://www.klvtk.lt/
Lietuvos jūreivystės kolegija http://www.lmc.lt
Marijampolės kolegija http://www.marko.lt
Panevėžio kolegija http://www.panko.lt
Religijos studijų kolegija http://www.lcn.lt
Šiaulių kolegija http://www.siauliukolegija.lt
Utenos kolegija http://www.utenos-kolegija.lt